Beter voorbereid op een onzekere toekomst

Rond de zomer van 2024 moet het zover zijn: een integraal managementinformatiesysteem, waardoor Welling Bouw|Onderhoud werkprocessen beter kan beheersen. Het gevolg is dat projecten steviger worden gemonitord, zo nodig tijdig ingegrepen kan worden bij dreigende overschrijdingen en de kwaliteit beter is geborgd. Hierdoor verloopt het werk efficiënter, wat het rendement ten goede komt en dat is zeker als het minder gaat welkom. Een digitaliseringsvoucher, die door het werk van de innovatiemakelaar van RCT Gelderland beschikbaar is gekomen, heeft hierbij geholpen.

Welling Bouw|Onderhoud is gevestigd in Didam en Wijchen. Bij het mkb bedrijf werken zo’n vijftig mensen. Veruit de meeste opdrachten komen uit de provincie Gelderland. Welling Bouw|Onderhoud is zowel actief in de woningbouw, utiliteit, als beheer en onderhoud. Daarnaast heeft het bedrijf nog een aparte schilderstak. Hun klanten zitten veelal in de business-to-business markt, zorg of woningcorporaties. Als we financieel en HRM manager John Schapendonk vragen naar een mooi project dat ze dit jaar gerealiseerd hebben noemt hij de nieuwbouw in Doesburg: “het gaat om vijftien grondgebonden woningen en veertig appartementen, verdeeld over twee blokken. Dat is ook architectonisch een mooi project geworden, waar we echt blij mee zijn.” De trend naar meer circulair bouwen gaat zeker niet aan Welling Bouw|Onderhoud voorbij, Schapendonk: ”volgend jaar starten we met de bouw van een aantal biobased woningen, die we voor eigen rekening en risico realiseren.” Bij nogal wat bouwbedrijven gaat het een stuk minder, omdat door de stikstofdoelen bouwprojecten stilliggen. Schapendonk: ”wij zitten nog voldoende in het werk, maar realiseren ons wel dat dit kan veranderen, dit was ook een reden om met een integraal managementinformatiesysteem aan de slag te gaan.” Met behulp van de digitaliseringsvoucher, is een proof of concept ontwikkeld om te bekijken of deze integratie realiseerbaar is. Dit blijkt te kunnen.

Het financiële systeem, wordt onder meer verbonden met ISO 9001 en het KAM systeem. Zo ontstaat het integrale managementsysteem. Hierdoor wordt het mogelijk om bijvoorbeeld de kwaliteitscontrole via dit geïntegreerde systeem uit te voeren, door een medewerker eenvoudig een opdracht te geven om de kwaliteit van een project te controleren. Daarnaast ontstaat er een veel beter inzicht in de lopende projecten, waardoor tijdig kan worden bijgestuurd. Het geheel maakt het werk efficiënter, waardoor het rendement wordt verhoogd. Bijkomende voordelen zijn dat Welling Bouw|Onderhoud veel beter is voorbereid op een onzekere toekomst en dat de medewerker die al vijftig jaar bij het bedrijf werkt en steeds projecten bijstuurt als dat nodig is, op deze digitale manier goed wordt vervangen als hij met pensioen gaat.

Bekijk alle resultaten