Alle resultaten

CIRCO Workshop Track: circulair ondernemen voor de Gelderse maakindustrie

Schoon
CIRCO Workshop Track: circulair ondernemen voor de Gelderse maakindustrie

CIRCO Workshop Track: circulair ondernemen voor de Gelderse maakindustrie

Circulair ondernemen biedt kansen! Daarnaast is het ook nog eens hard nodig. Want als we doorgaan met produceren en gebruiken op de manier zoals we dat altijd deden, worden grondstoffen uiteindelijk schaars. Het is daarom tijd te veranderen van een lineaire naar een circulaire economie. Om nieuwe kansen te ontdekken, is het belangrijk te onderzoeken hoe je je bedrijfsvoering hierop kunt aanpassen. Het vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen. Daarom organiseert RCT Gelderland samen met Koninklijke Metaalunie en CIRCO dit najaar een “CIRCO Track voor de Gelderse Maakindustrie”. Een workshop programma voor maakbedrijven, verspreid over 3 dagen in 2 maanden.

Dit is een kans voor maakbedrijven om de mogelijkheden van circulair ondernemen te verkennen. De workshop heeft een gereduceerd tarief, mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. RCT Gelderland organiseert samen met de Metaalunie de locatie en catering, CIRCO verzorgt de inhoudelijke kant van de workshop.

Benieuwd naar concrete voorbeelden? Lees op de CIRCO-website interviews met ondernemers die je voor gingen en inmiddels circulaire businessmodellen succesvol hebben geïmplementeerd. Bijvoorbeeld engineer Jelle ter Braak van Heerema en MVO- en duurzaamheidsmanager Thies van der Wal van VBI.

Business en design

Het is de bedoeling tien Gelderse maakbedrijven in een CIRCO Track bijeen te brengen. Zij krijgen naast een verdieping in circulaire businessmodellen ook inhoudelijke ontwerpmethodieken aangereikt om de kansen van de circulaire economie voor het eigen bedrijf inzichtelijk te maken en van elkaar te leren tijdens de workshop. Samen met de andere ondernemers werk je toe naar concrete nieuwe proposities en een stappenplan voor de implementatie hiervan.

Bedrijven werken in tweetallen; iemand die voor producten verantwoordelijk is en iemand die verantwoordelijk is voor commercie. Kleinere bedrijven kunnen de track samen met een klant of toeleverancier volgen.

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie en deelname aan de track kunnen bedrijven zich melden bij Toine Straatman van de Koninklijke Metaalunie (tel. 06-51803902) en Ruud Schuurman van RCT Gelderland (tel. 06-23857046).

 

Bekijk alle resultaten