Alle resultaten

De Groeiversneller ondersteunt groei Gelders mkb

2,9 miljoen euro voor 291 Gelderse mkb-bedrijven die daarmee door groei en ontwikkeling een bijdrage kunnen leveren aan bijvoorbeeld de energietransitie, circulariteit of gezondere voeding.
Schoon
De Groeiversneller ondersteunt groei Gelders mkb

Groeiversneller ondersteunt groei Gelders mkb

In 2020 zijn bij De Groeiversneller in totaal 591 groeiplannen van mkb-bedrijven uit Gelderland ingediend en besproken. In totaal werd er in 2020 2,9 miljoen euro toegekend aan 291 Gelderse mkb-bedrijven. Hiermee hebben deze bedrijven door groei en ontwikkeling een bijdrage kunnen leveren aan een van de maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie, circulariteit of gezondere voeding.

De Groeiversneller biedt kennis, netwerk en financiering voor groeiende mkb-bedrijven. Provincie Gelderland financiert De Groeiversneller om de Gelderse economie in sectoren als energie, food, health, tech en de maakindustrie te versterken. Oost NL voert het programma uit in nauwe samenwerking met de Gelderse partners zoals Foodvalley, Kiemt, Health Valley, RCT Gelderland, Boost Smart Industry, Orion, The Economic Board, Startlife, Mercator Launch en anderen. De Groeiversneller focust zich vanaf begin 2020 alleen op Gelderse bedrijven die met hun onderneming en groeiplan bijdragen aan een van de maatschappelijke uitdagingen. 

Ondanks lastige tijden ook veel groeiplannen

Ondanks of misschien wel juist door de crisis zijn er veel bedrijven die nadenken over de toekomst en een groeiplan maken. In 2020 zijn bij De Groeiversneller in totaal 591 groeiplannen en aanvragen ingediend en besproken. Dit is vergelijkbaar met de aantallen van 2019. Er zijn 287 vouchers voor het inhuren van externe expertise verstrekt en vier leningen. Bedrijven huurden onder andere expertise in om hun businessplan te versterken, voor ondersteuning bij de (technische) doorontwikkeling van een product of ondersteuning van de marketing. 

Tijdelijk extra ondersteuning

Vanwege de ontwikkelingen rond COVID-19 en de daarmee samenhangende economische gevolgen voor ondernemers, werd de ondersteuning vanuit De Groeiversneller tijdelijk verruimd vanaf september 2020. Door deze maatregel hebben na een daling van de aanvragen, uiteindelijk meer bedrijven dan gemiddeld van De Groeiversneller gebruik gemaakt. Hierdoor werd de aanvankelijke daling als gevolg van de crisis gecompenseerd. 

Online magazine

Het online magazine van De Groeiversneller geeft een beeld van de impact van het programma van 2017-2020. Bekijk het magazine hier.

Bekijk alle resultaten