Eerste rapport effect corona op economie

Onlangs vroegen we ondernemers in Gelderland mee te werken aan een enquête om zicht te krijgen op de effecten van de coronacrisis. Doel daarvan is om snel en accuraat maatregelen te kunnen treffen. Het initiatief hiervoor kwam van VNO-NCW Midden, Oost NL en de provincie Gelderland. De nulmeting is nu afgerond. Daaruit bleek dat de crisis “echt ingrijpende gevolgen” heeft voor de economische structuur van Gelderland”, aldus Martin Ruiter, voorzitter van VNO-NCW Gelderland. Voor en na de zomer staan vervolgonderzoeken gepland.

Bekijk alle nieuwsitems