Alle evenementen

12 juli: Experttafel op bezoek bij Boerderij van de Toekomst (WUR) Lelystad

Schoon
12 juli: Experttafel op bezoek bij Boerderij van de Toekomst (WUR) Lelystad

12 juli: Experttafel op bezoek bij Boerderij van de Toekomst (WUR) Lelystad

Project H2arvester op sportvelden

Dinsdag 12 juli
15.00 uur – 16.30 uur
13.45 uur: Gezamenlijk vertrek vanuit Van Gent Autobedrijf Ede, Copernicuslaan 7-9, Ede
Locatie:  Boerderij van de Toekomst, Edelhertweg 1, Lelystad


De H2arvester is een concept dat bedacht is voor de agrarische sector. Het bestaat uit wagens met zonnepanelen die zelfsturend over landbouwgrond rijden, om de agrarische productie op dit perceel te onderzoeken, terwijl tegelijkertijd energie wordt opgewekt (dubbel landgebruik). Eén van de eerste installaties rijdt inmiddels op de Boerderij van de Toekomst van WUR in Lelystad. Doel is tevens de opgewekte energie zoveel mogelijk op dezelfde locatie te gebruiken, eventueel door eerst om te zetten in waterstof.

Een consortium bestaande uit diverse partijen uit Ede; de voetbalclub Blauw Geel ’55, gemeente Ede, energiecoöperatie Vallei Energie, de Nooij Stainless BV, IPSS Engineering en bedenkers van de H2arvester is gevormd om een pilotproject te starten met in eerste instantie rijdende zonnewagens op één van de grasvelden van Blauw Geel ’55.

Denk jij als ondernemer een bijdrage te kunnen leveren aan dit project door deelname of sponsoring? Of ben jij als akkerbouwer of eigenaar/gebruiker van restgronden of sportvelden geïnteresseerd in de toepassing van de H2arvester? Neem dan deel aan deze experttafel.

Programma

  • 15.00 uur Ontvangst met koffie/thee door Sina Salim (RCT Gelderland)
  • 15.05 uur Inleiding en aanleiding van de bijeenkomst
  • 15.15 uur Presentatie van H2arvester
  • 15.25 uur Toelichting op onderzoek in Lelystad
  • 15.30 uur Verdere ontwikkeling op het gebied van mobiele zonnesystemen
  • 15.40 uur Toepassing op sportvelden
  • 15.50 uur Vragen, antwoorden en discussie
  • 16.00 uur Bezoek aan de zonnewagen in het veld
  • 16.30 uur Afsluiting

Deelname aan de experttafel is gratis en alleen bedoeld voor de ondernemers uit de regio Foodvalley. Aanmelden het formulier rechts voor 11 juli. Vol = vol!

Om kennis te kunnen maken met waterstofauto’s heeft Van Gent Autobedrijf uit Ede Mirai’s beschikbaar gesteld. Deelnemers die met een waterstofauto naar Lelystad willen rijden, worden verzocht om zich uiterlijk om 13.45 uur bij Van Gent Autobedrijf Ede, Copernicuslaan 7-9, Ede te melden.


De experttafel is een project binnen de Strategische Agenda van Regio Foodvalley en wordt mede mogelijk gemaakt door RCT Gelderland, Provincie Gelderland, Regio Foodvalley, VNO-NCW VeluweVallei en Federatie Ondernemerskringen Valleiregio. Deze experttafel wordt georganiseerd in samenwerking met de voetbalclub Van Gent Autobedrijf Ede, Blauw Geel ’55, gemeente Ede, energiecoöperatie Vallei Energie, de Nooij Stainless BV, IPSS Engineering, Hans Linders en de bedenkers van de H2arvester Rob Jacobs en Marcel Vroom.


Deze experttafel wordt georganiseerd in samenwerking met Neeleman innovation, Ultimaker B.V. en Metaalunie.

 

 

 

 

Logo provincie gelderland

Logo van Regio FoodValley

Logo van VNO-NCW

Logo FOV

Dit staat op de agenda

Bekijk alle evenementen