Alle evenementen

18 november: Experttafel Digitalisering in Regio Foodvalley

Op donderdag 18 november.
Samenwerking
18 november: Experttafel Digitalisering in Regio Foodvalley

18 november: Experttafel Digitalisering in Regio Foodvalley

Donderdag 18 november 2021
15:00 uur – 16:30 uur
Locatie: Online via Zoom


Blockchain-technologie wordt toegepast voor veilige, geautomatiseerde en efficiënte datatransacties. Het biedt interessante mogelijkheden voor het mkb: zoals het verlagen van kosten en risico’s. Veel kleine en middelgrote ondernemingen vinden het echter moeilijk om nieuwe technologieën toe te passen omdat de schaal van hun bedrijf vaak te klein is. Het Blockstart-programma is opgezet om hierin verandering te brengen.

Artificial Intelligence, ook wel kunstmatige intelligentie genoemd, is te omschrijven als het vermogen van een systeem om externe gegevens correct te interpreteren, om te leren van deze gegevens, en om deze lessen te gebruiken om specifieke doelen en taken te verwezenlijken via flexibele aanpassing. Artificial Intelligence wordt gezien als een sleuteltechnologie. Omdat het breed toepasbaar is heeft de ontwikkeling van AI impact op veel bedrijfssectoren en de maatschappij als geheel. Dat biedt grote economische mogelijkheden. Daarmee is AI een middel om een internationale concurrentiepositie te kunnen behouden en uitbouwen en economische en maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Heb jij als ondernemer ook de ambitie om AI en/of blockchain toe te passen in je bedrijfsvoering? Meld je dan aan voor deze Experttafel! Tijdens deze bijeenkomst leer je meer over hoe blockchain en artifical intelligence jouw onderneming verder helpt.

Deelname aan de Experttafel is gratis. Aanmelden via het aanmeldformulier voor 16 nov. Vol = vol!

Programma

15.00 uur    Ontvangst door Maaike Büchner (Oost NL) en Sina Salim (RCT Gelderland)
15.10 uur     Stellingen over AI en blockchain
15.20 uur     AI in praktijk: Gazar Ajroemjan | Business Developer Luminis uit Arnhem
15.40 uur     Blockchain in de agrofood en logistiek: Victor van der Hulst, Programme manager│Strategic Entrepreneurship Research Centre, Hogeschool Windesheim
16.00 uur     Interactieve sessie: jouw vragen over AI en blockchain
16.30 uur     Borrel


Deze Experttafel is een project binnen de Strategische Agenda van Regio Foodvalley en wordt mede mogelijk gemaakt door RCT Gelderland, Provincie Gelderland, Regio Foodvalley, VNO-NCW VeluweVallei en Federatie Ondernemerskringen Valleiregio.

Logo OostNL

Logo provincie gelderland

Logo van Regio FoodValley

Logo van VNO-NCW

Logo FOV

Dit staat op de agenda

Bekijk alle evenementen