Alle evenementen

23 november: Experttafel ‘Rijdende zonne-installatie’

Op dinsdag 23 november.
Samenwerking

23 november: Experttafel 'Rijdende zonne-installatie'

Dinsdag 23 november 2021
15:00 uur – 17:00 uur
Locatie: digitaal via Zoom


De H2arvester is een concept dat bedacht is voor de agrarische sector. Het bestaat uit wagens met zonnepanelen die zelfsturend over landbouwgrond rijden, zodat de agrarische productie op dit perceel gelijk kan blijven, terwijl tegelijkertijd energie wordt opgewekt (dubbel landgebruik). De eerste installaties rijden inmiddels in drie verschillende pilotprojecten. Het doel is de opgewekte energie zoveel mogelijk op dezelfde locatie te gebruiken, eventueel door eerst om te zetten in waterstof.

Hans Linders heeft als Edenaar met een grote interesse in de energietransitie, de bedenkers van de H2arvester gekoppeld aan de gemeente Ede. Ze verkennen of dit concept is in te zetten op sportvelden. Alleen in Ede stad liggen al meer dan 20 sportvelden die overdag nauwelijks gebruikt worden, ruim 10 hectare die door het H2arvester concept voor dubbel ruimtegebruik ook zijn in te zetten voor de opwek van duurzame energie.

Een consortium bestaande uit de voetbalclub Blauw Geel ’55, gemeente Ede, energiecoöperatie Vallei Energie, Hans en bedenkers van de H2arvester is gevormd om een pilotproject te starten met in eerste instantie twee rijdende zonnewagens van 12 meter breed op één van de grasvelden van Blauw Geel ’55.

Denk jij als ondernemer een bijdrage te kunnen leveren aan het fabriceren van de H2arvester? Of ben jij als akkerbouwer of eigenaar/gebruiker van restgronden of sportvelden geïnteresseerd in de toepassing van de H2arvester? Neem dan deel aan deze Experttafel.

Deelname aan de Experttafel is gratis. Aanmelden via het aanmeldformulier voor 19 nov. Vol = vol!

Programma

15.00 uur        Ontvangst door Sina Salim (RCT Gelderland)

15.10 uur        Voorstel partners consortium en toelichting concept

15.30 uur        Concrete vraag van het consortium (specificaties enz.)

15.45 uur        Borrel

16.00 uur        Interactieve sessie: voorstel aanwezigen en bijdrage aan consortium

16.30 uur        Vervolgafspraken


Deze Experttafel is een project binnen de Strategische Agenda van Regio Foodvalley en wordt mede mogelijk gemaakt door RCT Gelderland, Provincie Gelderland, Regio Foodvalley, VNO-NCW VeluweVallei en Federatie Ondernemerskringen Valleiregio.


Deze experttafel wordt georganiseerd in samenwerking met de voetbalclub Blauw Geel ’55, gemeente Ede, energiecoöperatie Vallei Energie, Hans Linders en de bedenkers van de H2arvester Rob Jacobs en Marcel Vroom.

Logo provincie gelderland

Logo van Regio FoodValley

Logo van VNO-NCW

Logo FOV