Alle evenementen

Bijeenkomst De technicus van de toekomst

In onze agenda vind je inspirerende activiteiten voor ondernemers in de maakindustrie.
Samenwerking
Bijeenkomst De technicus van de toekomst

Bijeenkomst De technicus van de toekomst

TechnoviumOp donderdag 22 november om 15.00 uur houdt RCT Gelderland samen met de Industriële Kring voor Nijmegen en omgeving (IKN) een bijeenkomst met als thema: De technicus van de toekomst: hoe geven we in 2025 onze technische opleidingen vorm?

De wereld om ons heen verandert, steeds sneller en sneller. De technische ontwikkelingen zijn soms bijna niet te bevatten. Hoe spelen we daarop in? Welke competenties moeten onze technische mensen in de toekomst ontwikkelen? En welke bijdrage kan het regionale technisch onderwijs daaraan leveren?

Op 22 november geven Folkert Potze (ROC Technovium), Deny Smeets (HAN) en Wouter van Raffen (Vakopleiding Techniek) hun visie op de toekomst van hun opleidingen. Daarnaast worden de resultaten van de enquête die we eerder dit jaar over dit onderwerp hielden gepresenteerd.

Vervolgens is er tijd voor discussie, waarbij de visie van de opleiders getoetst zal worden aan de mening van de deelnemers en aan de enquêteresultaten. Discussieleider Jan Raaijman zal zo nodig een aantal extra vragen opwerpen, om de discussie op te stoken.

Tijdens een intermezzo, waarbij ROC-studenten de resultaten van enkele innovatieopdrachten  presenteren, wordt de discussie vervolgens samengevat. Daarna wordt dit gepresenteerd en besproken.

Zodra tenslotte alle neuzen dezelfde kant op wijzen, kunnen we om ongeveer 18.30 gaan genieten van een borrel en een buffet om na te praten en de contacten op te frissen.
De bijeenkomst vindt plaats in het Technovium aan de Heyendaalseweg 98 te Nijmegen.

Meer informatie en aanmelden