Alle evenementen

Experttafel Uw medewerker op Pole Position

Samenwerking
Experttafel Uw medewerker op Pole Position

Experttafel Uw medewerker op Pole Position

De afgelopen 20 jaar is er een verdere verharding en strijd ontstaan om goed personeel te behouden en te werven. Dit komt door de economische groei en vergrijzing van de arbeidsmarkt.  De inzet van middelen en tijd is afhankelijk van het aantal nieuwe medewerkers dat jaarlijks moet instromen en de gewenste kwalificaties. Ook is er een forse toename van onlinecampagnes, omdat steeds meer mensen niet meer fysiek of op papier bereikbaar zijn. Het HR-beleid vergt een strategische aanpak en is per definitie een verantwoordelijkheid van de directie.

Voor ICT Valley en RCT Gelderland is de krapte op de arbeidsmarkt reden om ondernemers uit te nodigen om samen stil te staan bij methoden en technieken die je kunt inzetten om ervoor te zorgen dat je nu en in de nabije toekomst over voldoende gekwalificeerd personeel beschikt.

Sommige partijen vertellen ons vol trots over hun gestructureerde aanpak en de goede resultaten. Andere geven aan dat zij organisch en zorgvuldig willen groeien. Maar er zijn er ook die met de handen in het haar zitten. Door ondernemers in de Food Valley met elkaar te laten praten kunnen we in de praktijk beter presteren.

Vandaar dat wij je op 16 mei 2023 graag uitnodigen om met elkaar stil te staan bij cijfers, wensen van schoolverlaters, moeilijk vervulbare vacatures, etc. Wij reiken je scenario’s aan om de uitvoering van je personeelsbeleid in positieve zin te beïnvloeden.

De experttafel is een project binnen de Strategische Agenda van Regio Foodvalley en wordt mede mogelijk gemaakt door RCT Gelderland, Provincie Gelderland, Regio Foodvalley, VNO-NCW VeluweVallei en Federatie Ondernemerskringen Valleiregio. Deze experttafel wordt georganiseerd in samenwerking met ICT Valley.


Programma

15.00: Ontvangst door Sina Salim (RCT Gelderland)
15.15: Cijfers, trends en feiten; door Pieter Vermeer*
15.30: Ervaringen en tips: door Herman Gerdsen**

Pauze: 15.50 tot 16.10

16.15: Modern HRM beleid; door Caroline Rijnbeek*
16.45: Uitwisselingen vragen en ideeën
17.00: Netwerken en buffet


*Caroline Rijnbeek en Pieter Vermeer zijn regisseurs in het landelijke project www.nlwerktaanwerk.nl, feitelijk van VNO NCW en MKB-Nederland. Het doel van dit project is om werkgevers te inspireren, te gidsen en zo concreet mogelijk te helpen in deze tijden van aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en de sterk veranderende economie.

**Herman Gerdsen heeft bijna 40 jaar ervaring in het HR domein, zowel in profit als non profit. Als adviseur en HR manager, o.a. ruim 20 jaar bij Info Support. Herman is nu als zelfstandige werkzaam, o.a. op het terrein van werving & selectie en organisatieontwikkeling.

Waar & wanneer

Datum: Dinsdag 16 mei 2023
Tijd: 15.00 – 17.30 uur
Locatie: HSO Veenendaal. Newtonstraat 2, 3902 HO Veenendaal


De experttafel is een project binnen de Strategische Agenda van Regio Foodvalley en wordt mede mogelijk gemaakt door RCT Gelderland, Provincie Gelderland, Regio Foodvalley, VNO-NCW VeluweVallei en Federatie Ondernemerskringen Valleiregio. Deze experttafel wordt georganiseerd in samenwerking met ICT Valley.

Dit staat op de agenda

Bekijk alle evenementen