Alle evenementen

Foodwaste bestaat niet

Schoon
Foodwaste bestaat niet

Foodwaste bestaat niet

Experttafel over voedselverspilling voor AgriFood ondernemers.

Dinsdag 6 november van 15:00 – 19:00 uur.

Locatie: De Eekhoeve in Veenendaal

Het verminderen van voedselverspilling is van cruciaal belang op weg naar een circulaire economie. Wist je dat de impact op klimaatverandering in Nederland van voedsel dat uiteindelijk niet wordt geconsumeerd ongeveer 6% van de totale uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten bedraagt?

Diverse partners van de Taskforce SAMEN TEGEN VOEDSELVERSPILLING willen van Nederland een van de eerste landen maken die voedselverspilling met de helft weet te verminderen. Het ministerie van LNV financiert een voucherregeling vanuit zijn betrokkenheid bij de Taskforce. Deze regeling betreft het opzetten, coördineren en uitvoeren van een business cases om voedselverspilling in de keten (bij bedrijven) tegen te gaan. Het gaat om vraaggerichte reststroom- en verspillingsinnovaties gefinancierd door vouchers.

Vanuit Wageningen Universiteit nemen Theo Verkleij & Sanne Stroosnijder ons mee naar een paar praktijkvoorbeelden zoals ‘Verspillingsschap’ van Jumbo in Wageningen. Tijdens een brainstormsessie is gelegenheid voor deelnemende ondernemers om hun casussen te bespreken met de experts van WUR om te kijken of hun casus in aanmerking komt voor een voucherregeling.

Programma

  • 15:00 Inloop
  • 15:15 Sanne Stroosnijder (WUR): Het ‘Verspillingsschap’
  • 15:45 Theo Verkleij (WUR): Voucherregeling ‘Samen tegen voedselverspilling’
  • 16:15 Martine Groenewegen (De Klik): Aan de slag met organische reststromen
  • 16:45 Toelichting ‘Verspild Voedsel Buffet’
  • 17:00 Drankje en ‘Verspild Voedsel Buffet’
  • 17:30 Interactieve sessie
  • 19.00 Afsluiting

Locatie: De Eekhoeve, Dijkstraat 115 in Veenendaal

Deelname aan deze workshop is gratis en wordt mede mogelijk gemaakt door RCT Gelderland, Regio FoodValley en Provincie Gelderland.

Neem voor meer informatie contact op met makelaar Sina Salim.