Alle evenementen

Kick-off PDEng Cluster

In onze agenda vind je inspirerende activiteiten voor ondernemers in de maakindustrie.
Slim
Kick-off PDEng Cluster

Kick-off PDEng Cluster

Kick-off PDEngDe PDEng is een 2-jarig post-mastertraject waarin opleiding, ontwikkeling van soft skills en een ontwerpopdracht, die met, in en voor een bedrijf wordt gedaan, worden gecombineerd. Dit maakt het traject interessant voor die uitdagingen in je bedrijf die meer expertise en een langere tijd vergen dan een bijvoorbeeld een master-opdracht. Voor het traject kan een nieuwe kandidaat via de UT worden geworven. Het is ook mogelijk een van je huidige medewerkers de kans geven op verdere ontwikkeling, en als bedrijf profiteren van de kennis van de Universiteit in een PDEng-traject.

Speciaal voor Smart Industry MKB’ers in Gelderland en Overijssel is een nieuw programma opgesteld om de PDEng nog aantrekkelijker te maken. Op 1 maart is de kick-off.

Staat u voor een uitdagend technologisch ontwerpvraagstuk en heeft u daarbij de state-of- the-art kennis nodig van de Universiteit Twente? Het PDEng Cluster Smart Industry Oost Nederland biedt u de mogelijkheid een technologisch ontwerptrainees in te huren die werkt aan innovatieve oplossingen voor technologische ontwerpvraagstukken, aangedragen door het bedrijf.

De Professional Doctorate in Engineering (PDEng) is een 2-jarig post-master technologisch ontwerpers opleiding waarin onderzoek in een industriële context gecombineerd wordt met onderwijsmodules. Een uitdagend en innovatief technologisch ontwerp, aangedragen door en uitgevoerd bij de opdrachtgever, staat hierin centraal. Het project en de onderwijsmodules worden naast elkaar geprogrammeerd om de verworven kennis direct om te zetten in technologische innovaties. De onderwijsmodules, gevolgd op de Universiteit Twente, hebben een verbredend en verdiepend karakter met ruime aandacht voor professionele ontwikkeling.

Het PDEng Cluster Smart Industry Oost-Nederland heeft tot doel de Smart Industry positie van het MKB verder te versterken, de onderlinge samenwerking tussen MKB te bevorderen, de kennis van de Universiteit Twente te valoriseren en nieuwe kennis over Smart Industry thema’s in de praktijk op te doen. Binnen het cluster wisselen bedrijven en UT kennis met elkaar uit op Smart Industry gerelateerde vraagstukken. Het PDEng Cluster Smart Industry Oost- Nederland verbindt de maakindustrie in Oost-Nederland met de Universiteit Twente om gezamenlijk te leren, talent op te leiden en doelgerichte oplossingen voor Smart Industry gerelateerde onderwerpen te ontwikkelen, te valideren en te implementeren.

Is uw bedrijf gevestigd in Overijssel of Gelderland, behoort u tot het MKB en heeft u een ontwerpvraagstuk dat past binnen Smart Industry? Dan bestaat de mogelijkheid dat het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling het project deels subsidieert.

Programma:

  • 15.15 uur Inloop
  • 15.30 uur Bezoek aan Virtual Reality lab
  • 16.30 uur Kick off PDEng Cluster SION
  • 17.00 uur Afsluiting met hapje en drankje

Aanmelden kan d.m.v. een mail te sturen naar petra@vmo.nl

Universiteit Twente, gebouw WestHorst

Dit staat op de agenda

Bekijk alle evenementen