GMM Luchttechniek

Refurbished luchtkanalen (foto: Robert Westera Fotografie)

GMM Luchttechniek uit Vaassen is specialist in luchttechniek. GMM zorgt dat er in gebouwen een prettig klimaat heerst, door het ontwerp, fabricage en aanleg van luchtkanalen, ventilatie – afzuigsystemen. GMM is een familiebedrijf waar ongeveer vijftig mensen werken. In het najaar van 2022 organiseren ze samen met RCT Gelderland een bedrijfsbijeenkomst, zoals dat in de Stedendriehoek al veel vaker is gebeurd. Echter, er is een wel een duidelijk verschil. GMM wil geen bijeenkomst waar maakbedrijven uit de regio welkom zijn, maar een oploop waar een beperkt aantal van tevoren geselecteerde bedrijven aan deelneemt. Het thema is het refurbishen van de luchtkanalen. Als GMM Luchttechniek nu een opdracht krijgt om een bestaand pand van luchtkanalen te voorzien, worden de oude eruit gehaald en als afval afgevoerd. De luchtkanalen worden gemaakt van staal. GMM wil de gebruikte luchtkanalen terughalen, refurbishen en opnieuw gebruiken. Hierover wil het bedrijf met een beperkt aantal betrokkenen in gesprek tijdens de bijeenkomst. Ze willen hierbij gebruikmaken van de methodiek design thinking. Als je volgens deze methode aan de slag gaat, leef je je in de positie van de klant in, definieer je vervolgens de vraag, verzin je met elkaar oplossingen, daarvan maak je prototypes en tot slot ga je die testen. Ongeveer deze stappen, op testing na, worden tijdens de bijeenkomst gezet.

De bijeenkomst leidt tot verschillende ideeën. Waarom gebruik je geen ander materiaal dan staal, wat veel gemakkelijker te hergebruiken is? Kun je niet meer standaardiseren, waardoor hergebruik gemakkelijker wordt? Aan het einde van de bijeenkomst stelt een van de deelnemers voor om het gebouw dat zij aan het maken zijn als pilot te gebruiken. Een tweede bijeenkomst volgt, waar vooral gekeken wordt hoe de refurbished luchtkanalen in het gebouw aangebracht kunnen worden en of ze los maakbaar kunnen worden, waardoor je ze uit elkaar kunt halen. Na deze twee bijeenkomsten wordt er binnen GMM verder gesproken. Het leidt uiteindelijk tot drie eerste stappen op weg naar refurbishment. Bij het aanbrengen van luchtkanalen wordt voortaan gewerkt met standaardmaten, dit scheelt afval en maakt het aanbrengen van de luchtkanalen eenvoudiger. Daarnaast worden de luchtkanalen los maakbaar, waardoor ze uit elkaar gehaald kunnen worden. De grotere kanalen blijven van staal, maar de aftakkingen naar de ruimtes in het gebouw worden voortaan van gerecycled glaswol gemaakt. De eerste klant voor deze nieuwe aanpak is al gevonden: een kinderdagverblijf in Vaassen.

Demontage oude luchtkanalen (foto: Robert Westera Fotografie)
Bekijk alle resultaten