Netcongestie aanpak

Netcongestie is een vraagstuk waar veel bedrijven mee van doen hebben. In de Achterhoek zorgt dit voor leerkringen, waarin bedrijven met elkaar spreken over de congestie, nadenken over oplossingen en van elkaar leren. RCT Gelderland is hier intensief bij betrokken, net als installatiebedrijf Kremer, voor wie netcongestie tot een nieuwe rol leidt. Niet langer zijn zij het bedrijf dat laadpalen of zonnepanelen installeert. Steeds vaker zijn ze ook energie-adviseur van bedrijven die willen verduurzamen.

Bij installatiebedrijf Kremer uit ’s Heerenberg zijn een kleine 200 fte werkzaam. Het bedrijf richt zich op de business-to-business markt. Kremer telt zes diensten: elektrotechniek, beveiliging, duurzame energie (waaronder zonnepanelen), industriële automatisering, ICT en technisch beheer. Ze werken voor verschillende markten, zoals logistiek, voedingsindustrie, zorg en woningcorporaties.

De overheid stimuleert de elektrificatie en de aanleg van zonnepanelen en stelt daar aanvankelijk subsidie voor beschikbaar. Veel bedrijven willen daarvan gebruikmaken, want daardoor wordt de business case aantrekkelijker. Wek je met je zonnepanelen te veel energie op, dan kun je die terug leveren. En maak je als bedrijf gebruik van laadpalen die te veel stroom verbruiken, dan wordt het gecontracteerd vermogen aangepast. Veel bedrijven gaan met de zonnepanelen en laadpalen aan de slag en daarop is het elektriciteitsnet niet berekend: netcongestie is het gevolg. 

Een nieuwe situatie ontstaat: de subsidie verdwijnt en terug levering is soms niet meer mogelijk, of alleen tegen betaling. Bovendien vormen laadpalen nu een probleem als ze meer stroom verbruiken dan het gecontracteerde vermogen toestaat. Afsluiten kan het gevolg zijn, tenzij je erin slaagt om toch weer onder dat vermogen te blijven. Waar bedrijven volop willen meedoen aan de energietransitie worden ze nu in feite gestraft voor dat gedrag. Ze zitten nogal eens met de handen in het haar. Dit geldt zeker voor ondernemers die nog aan het begin van de verduurzaming staan, waar doe ik goed aan? Ik wil wel van het gas af, maar hoe doe ik dit? Moet ik mijn dak wel vol leggen met zonnepanelen op het zuiden, of juist niet, zodat ik geen stroom terug lever? De eisen van de bedrijven die verduurzamen nemen ook toe. Diesel kunnen we altijd tanken, maar hebben we dezelfde zekerheid bij elektrische auto’s? Kunnen jullie als installateur ervoor zorgen dat het licht altijd blijft branden? 

Met die nieuwe situatie en vragen worden ook installateurs geconfronteerd. Tegenwoordig wordt de vraag van een bedrijf om te verduurzamen dan ook eerst voorzien van een advies. Kremer gaat daarbij uit van de verduurzamingsdoelstellingen van het bedrijf en formuleert vervolgens een advies over hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. Hierna volgen pas ontwerp, engineering en montage. Zeker in de adviesfase komen tal van vragen aan bod, zoals sluipgebruik, dat je eerst kunt wegnemen en of er wel voldoende stroom is om een laadpaal aan te leggen. Heeft de montage eenmaal plaatsgevonden, dan verwachten de klanten dat alles altijd blijft functioneren en willen ze een opbrengstgarantie. Ook dit is een verandering en betekent voor Kremer dat ze meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor de installaties. Preventive maintenance komt daarbij goed van pas. Net als het afsluiten van SLA’s (servicelevel agreement) over de opbrengsten.

Bekijk alle resultaten