Krimppp: Minder CO2 door de inzet van biobased materialen

Op het eerste gezicht lijkt Krimppp een schrijffout maar dat is het niet. Het biobased doe- en ontwikkelcentrum dat op 2 juli de start vierde met partners concentreert zich op de reductie van CO2 door zich te richten op ‘people, planet en purpose’. Daar staan de drie ‘p’s’ dus voor.

Start-event met partners op 2 juli 2024. Foto: Kijk-Kunst Fotografie.

Het betekent ook een wat andere visie op ondernemen: geen winstmaximalisatie, maar realisering van het doel en continuïteit van de onderneming. “Daarom staat er boven de onderneming ook een stichting, waardoor verkoop en een beursgang onmogelijk zijn, licht verbinder Charlotte Bennie Derksen toe. Krimppp is gespecialiseerd in biobased materialen en gevestigd op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem.

Krimppp wil CO2 reduceren door de route van biobased innovaties naar de markt te helpen versnellen. De organisatie tracht dit doel te bereiken door ondernemers te ondersteunen met het verder verbeteren en ontwikkelen van hun biobased materialen door toegang tot machines en kennis. Zo werken ze voor een bedrijf dat een biobased materiaal al gebruikt in het verkeer, maar deze verder wil versterken, zodat ze in de bouw ingezet kunnen worden. Op IPKW heeft Krimppp een biobased lab dat de ondernemer kan gebruiken om zelf tests uit te voeren. Verder is niet alleen binnen Krimppp maar zeker ook bij de Wageningen Universiteit veel kennis aanwezig, die ingezet kan worden bij de verdere ontwikkeling van biobased materialen. 

Krimppp is een zelfstandig initiatief en tegelijkertijd een samenwerkingsverband van een groeiende groep partners. Met gedeelde kennis en machines, op de locatie van Krimppp of bij partners, zoals ondernemers uit de maakindustrie en agrarische sector en kennisinstellingen. Denk daarbij vooral aan de Wageningen University & Research (WUR) , overheden (provincie Gelderland) en organisaties als Oost NL en VNO-NCW Midden. De staf van Krimppp is er voor technische ondersteuning en de sociale en persoonlijke begeleiding van de deelnemers.

De focus van Krimppp richt zich vooral op de maakindustrie, land- en tuinbouw. Binnen de maakindustrie zijn de bouw en verpakkingsindustrie sectoren waar de organisatie goed in thuis is. Zo is er bij Krimppp kennis beschikbaar over polymeren. De ondersteuning is niet gratis. Wel is het bijvoorbeeld mogelijk om via Oostnl een groeiversneller aan te vragen. Deze voucher levert bij een begroting van € 20.000, -, € 10.000 euro op, die ingezet kan worden om bij Krimppp aan de slag te gaan. 

Bekijk alle resultaten