Alle resultaten

Op circulaire safari in Rivierenland

Verslag van de eerste circulaire safari van het Living Lab Rivierenland circulair. De safari start bij Hitachi Vantara in Zaltbommel
SchoonRivierenland
Op circulaire safari in Rivierenland

Op circulaire safari in Rivierenland

Het is een warme 8 september als zo’n vijftien deelnemers, afkomstig van gemeenten, onderwijs, en bedrijven zich verzamelen in het prettig gekoelde gebouw van Hitachi Vantara in Zaltbommel. De deelnemers zijn gestart met de eerste circulaire safari van het Living Lab Rivierenland Circulair. Uit de presentatie van Hitachi Vantara blijkt al snel dat het bedrijf werk maakt van circulariteit.

Het Living Lab Rivierenland Circulair, zoals de volledige naam luidt, is een van de projecten van het Regiodeal programma Rivierenland. Bij de Regiodeal werken de landelijke en regionale overheid samen om een hoogwaardig vestigingsklimaat voor bedrijven en optimale leefomgeving tot stand te brengen, om zo de regio te versterken. Het Rijk stelt daarvoor enkele miljoenen subsidie per regio beschikbaar, waarmee projecten kunnen worden uitgevoerd, zoals Living Lab Rivierenland Circulair. Binnen het lab trekken overheden, ondernemers en kennisinstellingen samen op om te bevorderen dat binnen de regio de omslag naar de circulaire economie wordt gemaakt (zie ook: https://rivierenlandcirculair.nl/).

Voor Hitachi Vantara is duurzaamheid een belangrijk issue. Op tal van manieren probeert het bedrijf de eigen productie en verpakking van hun producten meer circulair te maken. Zo worden de speciale plastic doosjes, die een dollar per stuk kosten, hergebruikt om IT-onderdelen te vervoeren. Ook worden kartonnen dozen opnieuw benut als verpakkingsmateriaal, of wordt karton vervangen door transportrekken van hout en metaal, die zo in de datacenters gereden kunnen worden, in tegenstelling tot karton, dat eerst verwijderd moet worden, voordat de inhoud gebruikt kan worden. Ook op energiegebied draagt het bedrijf zijn steentje bij. Hitachi Vantara wekt door middel van zonnepanelen een derde van de benodigde energie op en levert het via een aparte pijpleiding warm water aan de buurman: DHL.

Na het bezoek aan Hitachi stappen we in de bus en rijden naar de afvalverwerker van Rivierenland, AVRI. Vrijwel al het afval uit de regio wordt hier verwerkt. Het mooie is wel dat er nog maar weinig verbrand wordt. Al het afval krijgt een bestemming, uitgezonderd het huishoudelijk restafval. Op het terrein van de AVRI staan drie grote windmolens en 35.000 zonnepanelen. Tezamen kunnen ze 13.000 woningen van groene stroom voorzien. En verder haalt het bedrijf tal van materialen uit het afval, die opnieuw als grondstof gebruikt worden. De AVRI is in dat kader een van de partners van Circulair Textielcentrum Rivierenland (Cirtex), een organisatie die erop is gericht om te werken aan een circulaire textielketen, waardoor textiel niet wordt weggegooid maar een tweede leven krijgt.

We beëindigen de safari in BuitenSporig! de oude stationsrestauratie in Tiel, inmiddels een maatschappelijk verantwoord en biologisch restaurant. Onder het genot van een drankje worden we meegenomen naar een interessant initiatief, waar de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bij betrokken is. De bedoeling is dat de opleidingen Circulaire Economie en Zorg hier in de nabije toekomst een gedeelte van hun onderwijs gaan aanbieden.

De leiding van Hitachi Vantara naar het bedrijf ernaast
Bekijk alle resultaten