Alle resultaten

Samenwerken en kennisdelen over waterstof

Schoon
Samenwerken en kennisdelen over waterstof

Samenwerken en kennisdelen over waterstof

Waterstof speelt een sleutelrol bij het slagen van de Nederlandse energietransitie. En dan bij voorkeur groene waterstof, gemaakt met stroom uit wind of zon en zonder uitstoot van CO2. In Gelderland haken ondernemers graag aan bij deze duurzame ontwikkeling. RCT Gelderland, BOOST circulair en Connectr brengen mkb’ers uit de maakindustrie bij elkaar om kennis en ervaring te delen. Op industrieterrein de Kleefsewaard in Arnhem organiseerden zij een bijeenkomst ‘de kansen van het mkb in de waterstofeconomie’. Hieronder een verslag van woensdagmiddag 14 september.

Voor de leek, wat is waterstof in een notendop? Windturbines en zonnepanelen zorgen voor schone elektrische energie. Die groene energie kun je niet zomaar opslaan voor momenten dat het niet waait en de zon niet schijnt. Innovatief denken brengt ons waterstof als energiedrager, het element water lijkt immers oneindig voorhanden en is wel eenvoudig op te slaan. Een electrolyzer zet met een chemische reactie water (H2O) om in waterstof (H2) en zuurstof (O2). Rondom dit kostbare proces zijn de ontwikkelingen nog volop gaande, wat betekent dit voor onze maakindustrie?

Nieuwe energie

Voor de pauze neemt onderzoeker Marcel Eijgelaar ons mee in de cijfers van de waterstofeconomie. “Waterstof voor energietoepassingen wint terrein, maar het gaat allemaal niet snel genoeg om de klimaatdoelen van Parijs te halen. De energietransitie gaat te langzaam, Nederland kan pas op zijn vroegst in 2040 de overstap maken naar een nieuw systeem.” Lees meer hierover op de website van de rijksoverheid.

Welke vragen zijn er?

Als het aan de aanwezigen ligt, dragen zij graag hun steentje bij. Winfred Ortse wil toeleverancier zijn met zijn metaalbedrijf. Hij heeft kennis van waterstof opgedaan door een opleiding aan de HAN, is lid geworden van de leerkring RCT Waterstof maar is nog op zoek naar welke technieken er zijn. “Wat is er nodig? Welke maatwerkoplossing kan ik maken?” Ton Dreves is voorstander van de integrale aanpak. “Laten we zorgen voor kruisbestuiving bij het ontwikkelen en ontwerpen, maar ook bij het product, de productie en de industrie. Samenwerken dus.” Een HAN-stagiair bij Doeko heeft de markt onderzocht. Op basis van dit beeld is de vraag van Doeko “Hoe kunnen wij onze expertise het beste toepassen. Gaan we investeren en hoe verkleinen we de risico’s?

Let’s go! 

Jelle van Blekxtoon biedt, via ondernemersorganisatie FME, maakbedrijven een platform gericht op groene waterstof. “Ons platform biedt informatie over verschillende thema’s, lopende projecten, wet- en regelgeving en financiering op het gebied van waterstof. Het delen en uitwisselen van informatie is cruciaal voor versnelling en opschalen van projecten. De overheid zou een definitieve ‘go’ moeten geven als het gaat om waterstof en ook de randvoorwaarden zoals bijvoorbeeld certificeringen en vergunningen moeten voorrang krijgen. En heel belangrijk, maak ruimte voor proeftuinen, business cases en innovatielabs, er zijn subsidies mogelijk!”

Wat gebeurt er al?

Succesvolle ondernemers die al werken met waterstof waren er ook, zij delen na de pauze hun verhaal. Rob van der Sluis van MTSA mikt met het verwarmen van gebouwen met waterstof op de decentrale markt. “Groene energie lokaal opgewekt wil je ook zoveel mogelijk lokaal gebruiken om verliezen te voorkomen en het net niet overmatig te belasten.” Marco Kluivers, van Hygear, bouwt systemen om biogas en aardgas om te zetten in waterstof. Als we de CO2 uit dit proces te halen voor hergebruik kunnen we emissievrije of zelfs emissienegatieve waterstof produceren. Martijn Mulder deelt zijn enthousiasme over HyET Hydrogen’s waterstof zuiverings- en compressietechnologie met toepassing in de procesindustrie. “We rijden al op waterstof.” Stijn Reijmer maakt met Teijin Aramid pijpleidingen voor het vervoer van waterstof. Deze toepassingen spreken zeer tot de verbeelding, maar er is nog veel onderzoek nodig.

Pak kansen, hou vol!

De vragen die er waren begin van de bijeenkomst zijn niet allemaal opgelost, maar er is wel meer inzicht gekomen. Er gebeurt behoorlijk wat op waterstofgebied, er zijn ook veel mogelijkheden. Zo zei Franske van Duuren van Kiemt tijdens de bijeenkomst dat het Orion-programma ruimte biedt voor financiële ondersteuning. Voor ondernemers is het goed om elkaar te treffen, kennis en ervaringen te delen en kansen verzilveren. Het is een kwestie van een lange adem, maar met wat samenwerking en goede wil leveren we allemaal een bijdrage aan de waterstofeconomie.

(Tekst: Eva van Otterlo, De Bovenkamer Tekst & Advies)

Bekijk alle resultaten