Schut Papier, Vision en Perron 038

Medio juni zitten we met Schut Papier bij Perron 038. Een van de aanbieders binnen het consortium van EDIH, European Digital Innovation Hub, in Oost-Nederland. We spreken met hen over de inzet van Vision technologie bij Schut. Schut wil kwaliteitscontrole van hun papier met behulp van deze technologie uitvoeren. Het gesprek leidt tot een mooie uitkomst: Johan van Voskuilen van het lectoraat Digital Business & Society (hogeschool Windesheim) gaat een onderzoek uitvoeren, dat moet aantonen hoe Vision inline en offline gebruikt kan worden. Daarnaast ook nog afgesproken met Schut Papier dat we een EDIH-assessment over digitalisering bij hen gaan afnemen.

Bekijk alle resultaten