Alle resultaten

Lancering Inclusieve technologie Achterhoek

Samenwerking
Lancering Inclusieve technologie Achterhoek

Lancering Inclusieve technologie Achterhoek

Geen schaap met vijf poten:

Marcel Hielkema van VNO-NCW Midden riep de werkgevers op niet meer te zoeken naar het schaap met vijf poten, maar kansen te creëren voor mensen die graag willen werken, maar nu nog belemmeringen ervaren. Kijk hoe werk anders kan worden ingericht met behulp van technologieën, bijvoorbeeld met de inzet van een Exoskelet of Virtual Reality.

TINT Achterhoek

TINT Achterhoek helpt werkgevers hierbij om kansen te zien in plaats van belemmeringen. Leon ten Have van Fijnder benadrukte nog eens dat het belangrijk is om gelijke kansen te creëren, om bewustwording en bekendheid te vergroten over de inzet van technologie. Dit alles met als doel inwoners in de Achterhoek te begeleiden naar werk.

Afb. 1. Leon ten Have spreekt de werkgevers toe.

Werkgevers aan het woord

Ook spraken werkgevers Kramp en De Groenmakers de deelnemers toe. Beide werken al lange tijd samen met de sociale ontwikkelbedrijven Laborijn en Fijnder. Kramp begon 12 jaar geleden met 4 mensen uit de Participatiewet, en momenteel werken er 60 mensen uit deze doelgroep. Er zijn kleine aanpassingen gedaan, zoals planning en werkinstructies, waardoor werk toegankelijker is geworden.
De Groenmakers heeft ongeveer 60% van de medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt. De Groenmakers zet iPads in om mensen uit het groen te begeleiden in het werk. Er staan routes op en ook de laatste veranderingen worden meegenomen. Dit zorgt voor minder stress bij zowel de aansturende medewerkers als de uitvoerende medewerkers. Door in te zetten op deze technologie hebben 4 mensen hun werk kunnen behouden, wat anders niet meer mogelijk was.
Beide werkgevers gaven aan dat medewerkers trots zijn op wat ze doen en dat het een gevoel geeft van ‘ik doe mee’.

TINT hubs in Gelderland

In Gelderland draaien al TINT Apeldoorn en TINT Rivierenland. Lysanne Scheijbeler, hubmanager van Apeldoorn, vertelde over hoe zij de TINT benaderen vanuit de doelgroep en iemands kwetsbaarheden. Waar kan technologie de persoon ondersteunen? Ook vertelde Lysanne over de Learning Community waarin onderwijs en sociaal ontwikkelbedrijf veel delen en onderzoeken.

Malinda Janssen, programmamanager Technologie & Inclusie van TINT Rivierenland, nam de werkgevers mee in de inzet van technologie bij werkgevers. Het is belangrijk om dit in co-creatie te doen. Sociale ontwikkelbedrijven hebben kennis van de mens en werkgevers hebben meer kennis van de technologie. Daarom de oproep om gebruik te maken van elkaars kennis.

Afb. 2. Werkgevers kunnen inclusieve technologie zelf bekijken en testen.

Oproep aan werkgevers Achterhoek

Studenten van het Graafschap College houden zich bezig met vraagstukken over inclusieve technologie, onder andere door middel van de cobotpool bij CIVON. Harold Vulink en Maarten Jacobs deden een oproep aan werkgevers om hun vraagstukken hier neer te leggen. Zodat er vanuit meerdere hoeken kan worden meegekeken naar een oplossing.
Geinteresseerd als werkgever, neem contact op via het contactformulier onder vermelding van TINT Achterhoek.

Wil je meer weten over TINT hubs?

Lees hier meer over de TINT hubs in Nederland. De website van TINT Achterhoek is in ontwikkeling en zal later onder de aandacht worden gebracht.

Bekijk alle resultaten