Alle resultaten

Afval is ook grondstof

Welke ontwikkelingen zijn trending? Is er een nieuwe aflevering van Smartcafé beschikbaar? Wat gebeurt er in mijn regio op het gebied van innovatie? Lees hier het nieuws van RCT Gelderland!
Samenwerking

Afval is ook grondstof

afvalverwerker Van WerkenAfval is geen afval, maar ook grondstof. Alleen loopt de wetgever achter bij de ontwikkelingen, waardoor afval altijd afval en hergebruik nauwelijks mogelijk is. Afvalverwerker Van Werven is het samen met Wavin gelukt om daarin verandering te brengen. Het gerecyclede kunststof van Van Werven krijgt nu van Rijkswaterstaat een einde-afvalstatus. Hierdoor kan het als grondstof voor rioleringsbuizen worden gebruikt en is Van Werven het eerste recyclingbedrijf in Europa dat gerecycled kunststof einde-afval mag noemen. Een status die het bedrijf ook in Engeland en België wil aanvragen.

Bekijk alle resultaten