Alle resultaten

Beschikbaar: vouchers behoud industriële vitaliteit

Ook nu, tijdens de corona-epidemie, blijven de innovatiemakelaars van RCT Gelderland volop actief om ondernemers in de maakindustrie te ondersteunen in deze barre tijden.
Samenwerking
Beschikbaar: vouchers behoud industriële vitaliteit

Vouchers voor behoud industriële vitaliteit

De klappen die de horeca heeft gehad door de intelligente lockdown kennen we. Minder bekend is dat de maakbedrijven komend najaar nog de grootste klappen gaan krijgen. En een maakbedrijf dat omvalt is niet zo maar vervangen. Daarvoor zijn te veel kennis en investeringen nodig. In Oost-Nederland zijn naar verhouding veel maakbedrijven actief, die voor een behoorlijke hoeveelheid banen zorgen. Voor de provincies Gelderland en Overijssel voldoende redenen om te investeren in het behoud van de industriële vitaliteit. Twintig vouchers gaan daarbij helpen.

Op 3 juni is de voucherregeling in Overijssel al opengegaan en vanaf 11 juni in Gelderland. Het gaat om vouchers met een waarde van € 20.000 per bedrijf. De vouchers zijn bedoeld voor bedrijven die een kritische positie in de industriële keten innemen en nu moeten ingrijpen om op langere termijn te overleven. De voucher kan vervolgens worden gebruikt om expertise in te huren. Die kan worden ingezet bij opstellen van turn-around plannen en scenario-ontwikkeling. 


Om in aanmerking te komen voor een ‘BOOST vitale energie voucher’ zijn de volgende voorwaarden van belang:

Uw bedrijf:

  • valt onder de industrie;
  • is gevestigd in Overijssel of Gelderland;
  • was economisch gezond op 1 januari 2020, is substantieel geraakt door de coronacrisis en verkeert op dit moment niet in liquidatie of faillissement;
  • heeft in de jaren 2018, 2019 en 2020 in totaal niet al meer dan 180.000 euro aan de-minimis-steun ontvangen.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure verloopt als volgt:

De voorselectie wordt gedaan door Oost NL en geschiedt op basis van een procedurele check. De resultaten van de voorselectie worden doorgeleid naar een externe beoordelingscommissie bestaande uit ondernemers en de provincies Overijssel en Gelderland. 

Fase 1

Na goedkeuring door de beoordelingscommissie worden drie financieel experts voorgesteld aan de ondernemer. Hiervoor beschikt BOOST over een open pool van adviseurs. De ondernemer kan dan uit deze shortlist zelf kiezen met welke adviseur hij/zij zaken doet en aan wie hij/zij de opdracht verstrekt. Het maximale afgesproken tarief voor een adviseur is 125 euro per uur / 1000 euro per dag all-in op locatie. In deze fase kan maximaal 5.000 euro aan kosten opgevoerd worden. 

De financiële experts gaan voorop in het traject, zij beoordelen de case vanuit financieel – strategisch oogpunt en stellen samen met de ondernemer vast welke expertise er wordt gevraagd. Deze expertise kan dan ook vanuit de voucher ingevuld worden. Tevens wordt een buddy toegewezen om de ondernemer op kritische momenten ondersteuning te bieden. De buddy’s komen uit een pool van (oud) ondernemers die zich hiervoor hebben aangeboden. De ondernemer kan uit een shortlist van buddy’s kiezen. 

Fase 2

De bevindingen in Fase 1 worden gedeeld met NOOST en Oost NL. Zij geven vervolgens een go of no go voor Fase 2. Daarbij is de intentie om dit zonder tijdsverlies door te kunnen laten lopen. Hierin kan een expert (dezelfde of anderen) worden gekozen om een strategisch turn-around plan op te stellen. Deze expert(s) komen ofwel uit de open poll, of mogen op aanspraak van de aanvragen worden voorgesteld (maar moeten dan ook goedgekeurd worden door de commissie. 

Meer Informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de innovatiemakelaar in uw regio:

Bekijk alle resultaten