Alle resultaten

Blog: Goed kersen eten

Met in deze editie: Cobotpool 3.0 start in de Achterhoek | Heske Groenendaal stimuleert innovatie in Rivierenland | VNO-NCW en RCT Gelderland in Rivierenland | Veros Metaalwerken komt verder met een voucher | Week van de innovatie op Noord-Veluwe | (On)Opvallend: Garvo | Goed kersen eten - een blog van Jan-Willem Vos.
Samenwerking
Blog: Goed kersen eten

Blog: Goed kersen eten

Een nieuwe blog van innovatiemakelaar Jan-Willem Vos

Al jaren ben ik actief als innovatiemakelaar in Gelderland. Een prachtig en uniek initiatief, ooit gestart vanuit ondernemers en op een heel goede manier opgepakt door de provincie Gelderland. De provincie denkt nu na over het beleid in de komende jaren en wat mij betreft is er alle reden om door te gaan met wat RCT Gelderland heeft bereikt.

Toen de provincie Gelderland in de gaten kreeg dat ondernemers zelf opstonden om hun collega’s aan het innoveren te krijgen, heeft ze dat initiatief opgepakt en uitgerold over heel Gelderland, maar de ‘lead’ aan de ondernemers gelaten. Daardoor is uiteindelijk RCT (wat staat voor Regionaal Centrum voor Technologie) Gelderland ontstaan. Een stichting die bestuurd wordt door ondernemers, maar die de provincie betaalt.

Waarom doet de provincie dit? Gelderland heeft veel mkb-bedrijven en geen groot bedrijf dat een stuwende rol speelt in innovatieprocessen, zoals rondom Eindhoven het geval is. In Gelderland ontstaan veel innovaties in een toevallig gesprek, in de samenwerking tussen klanten en leveranciers, of omdat je eigenlijk op zoek was naar wat anders. RCT Gelderland ondersteunt ondernemers hierbij door hen aan een eerste contact te helpen met andere ondernemers of kennisinstellingen. Voor dit soort situaties kun je geen geld vragen, het gaat namelijk om een eerste gesprek en van een verdienmodel is dan nog geen sprake. Hier faalt de markt en daarom is Gelderland dit gaan betalen.

De zes innovatiemakelaars van RCT Gelderland hebben door de bekostiging van de provincie geen belang, bovendien hebben we geen aanbod. We luisteren naar de ondernemer en vanuit de vragen van het bedrijf gaan we aan het werk: we verbinden ze met collega-ondernemers, kennisinstellingen, of door provincie gesteunde organisaties zoals Health Valley. Op die manier hebben we een groot netwerk en vertrouwen opgebouwd bij ondernemers, we staan als het ware naast de ondernemer. Een opdracht hebben we wel: maakbedrijven ondersteunen bij de overgang naar slimmer en duurzamer werken, waarbij er ook aandacht is voor sociale innovatieprocessen.

Wat we veelal bij grotere organisaties zien, is dat de instelling vooropstaat. Dat is bij RCT Gelderland anders. De zes innovatiemakelaars zijn het gezicht in de regio’s. Als team zijn wij RCT Gelderland, een team van ondernemende mensen, zelfsturend, daadkrachtig, maar het is ook heel goed kersen eten met elkaar. 

Jan-Willem Vos
Innovatiemakelaar

Terug naar alle artikelen van Update 6 – november 2019

Bekijk alle resultaten