Alle resultaten

Bteq laat tienduizenden tonnen metaalstof recyclen

Schoon
Bteq laat tienduizenden tonnen metaalstof recyclen

Bteq laat tienduizenden tonnen metaalstof recyclen

Een breed pakket aan dienstverlening bieden op het gebied van afvalzorg, milieu- en omgevingsadvies en de bijbehorende opleidingen en trainingen. Dat doet BTEQ, het bureau dat medio 2009 ontstond door een fusie van Muntinga Milieu Beheer Management en Tomassen Milieu Advies. Door het samengaan van de bedrijven van ing. Gilian Boissevain en ing. Henk Tomassen ontstond een krachtige combinatie van tientallen jaren kennis, ervaring en expertise.

Van oorsprong adviseert Bteq bedrijven en overheden op het gebied van milieu en omgeving. Dit is vaak complexe materie en Bteq levert hierin consultancy en trainingen op maat. Het loodst de ondernemers en overheden hierdoor heen, opdat de geplande bedrijfsactiviteiten toch passend worden qua wetgeving. Directeur Gilian Boissevain: “Het is toch elke keer mooi als iets dat niet mogelijk of zeer moeilijk lijkt, dankzij onze advisering toch mogelijk wordt. Een mooi voorbeeld is dat Bteq is toegevoegd aan het acquisitieteam van een bedrijventerrein in de Betuwe. Terwijl bedrijven met uitdagingen op het gebied van milieuwetgeving geweigerd worden omdat ze niet passend zouden zijn, weten wij dit wel passend te maken.”

Metaalstof recycling

In de loop van de jaren heeft Bteq een unieke expertise opgebouwd met de recycling van onder andere ijzerpoeders, -granulaten en -slibben (ijzerslijpsel, straalgrit, straalstof, walshuid). In Nederland komt hiervan zo’n 20.000 ton vrij bij productie- en metaalbedrijven. Dit wordt nu als afval afgevoerd met hoge kosten voor de bedrijven.

Bteq heeft een procedé ontwikkeld om dit te bewerken en geschikt te maken voor hergebruik bij hoogovens. De installatie daarvoor staat in Venlo en heeft inmiddels enkele duizenden tonnen poeders, granulaten en slibben bewerkt. Deze worden naar een hoogoven in Duisburg (Duitsland) vervoerd voor verwerking tot nieuw metaal. Boissevain: “Onze Duitse partner heeft te maken met de strengste milieuwetgeving met betrekking tot fijnstof en ons procedé voldoet daaraan. Daarnaast kent ons bewerkte product een ijzergehalte van 98 procent en kent ijzererts een percentage van slechts 50 procent. We verwachten op korte termijn flink te kunnen opschalen in Duitsland. Onze Duitse partner heeft alleen bij zijn klanten al 30.000 ton op jaarbasis aan te recyclen ijzerpoeders, -granulaten en -slibben liggen. De bedoeling is dat we een eigen installatie in Duisburg gaan neerzetten. Ook verwachten we bij klanten in België en het Verenigd Koninkrijk dezelfde installatie neer te zetten.” Naast de verwerking verzorgt Bteq ook het transport en al het benodigde papierwerk dat daarbij komt kijken.

Snijzandverwerking

Een nieuw product is de recycling van snijzand en -glas dat vrijkomt bij waterstraalsnijden. Hierbij kunnen met een waterstraal onder zeer hoge druk ijzeren platen worden gesneden. Dit water wordt voorzien van zand- of glaskorrels en na gebruik wordt het opgevangen en gefilterd. De zand- en glaskorrels blijven dan over. Tot voor kort werd dit als afval weggevoerd. Dankzij een door Bteq ontwikkelde techniek kan dit bewerkt worden en als grondstof voor de onderlagen in de wegenbouw worden gebruikt. Ook hier is de markt groot: in Nederland alleen al 10.000 ton en Bteg heeft voor dit product ook de eerste contacten met het buitenland gelegd.

Exportlanden: België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk

Klik hier voor meer interviews met duurzame bedrijven

Bekijk alle resultaten