Alle resultaten

Eindejaarsdiner RCT Gelderland: in gesprek met gedeputeerde Helga Witjes

Tijdens het eindejaarsdiner van RCT Gelderland, laat Helga Witjes zien dat politici ook goed kunnen luisteren
Samenwerking
Eindejaarsdiner RCT Gelderland: in gesprek met gedeputeerde Helga Witjes

Eindejaarsdiner RCT Gelderland: in gesprek met gedeputeerde Helga Witjes

Op 8 december 2023, tijdens het eindejaarsdiner van RCT Gelderland, laat Helga Witjes zien dat politici ook goed kunnen luisteren. In de aanwezigheid van zo’n dertig ondernemers uit de Gelderse maakindustrie, allemaal om niet actief in RCT Gelderland, legt ze uit dat Provincie Gelderland bezig is met de herziening van het economisch beleid en daarover een paar vragen heeft die ze met ondernemers wil bespreken.

Ze heeft vier vragen aan de ondernemers: hoe zorgen we voor toekomstbestendige bedrijventerreinen, op welke manier zijn ondernemers bezig met circulair ondernemen, niet onbelangrijk want in 2050 moeten we 100% circulair zijn, er zijn grote arbeidsmarkttekorten, hoe gaan we om met onderwijs en arbeidsmarkt en hoe zorgen we ervoor dat innovaties ook het hele mkb bereiken? Enkele ideeën die tijdens de discussie genoemd worden. Het zou goed zijn als ondernemers op bedrijventerreinen veel meer ruimte krijgen om achter de meter energie te kunnen uitwisselen, te verduurzamen. Ondernemers geven aan dat zij druk zijn met de omslag naar een circulaire economie. Alleen valt het hen wel op dat er op dit terrein allerlei aanbod is dat misschien goed is bedoeld, maar meer een confectiepak dan een maatpak is, terwijl het er wel steeds om gaat dat er wordt uitgegaan van de vragen van ondernemers. Eigenlijk geldt dit ook voor innovatie. Ga uit van hun vragen, maak het qua ondersteuningsregelingen niet te ingewikkeld, maar geef ze wel een duwtje in de rug. Bij onderwijs en arbeidsmarkt kunnen we al snel optekenen dat het twee compleet andere werelden zijn. Toch zijn er goede voorbeelden waarbij ondernemers ervoor pleiten om die vooral te blijven steunen als provincie, het Techniekpact wordt daarbij als voorbeeld genoemd. Helga Witjes neemt de ideeën mee bij de ontwikkeling van het economisch beleid, maar kan zeker niet alles tot uitvoering brengen, al is het maar omdat de provincie flink moet bezuinigen.

Een tweede presentatie is afkomstig van Tjeerd Jongsma van het Instituut voor duurzame Procesindustrie. Dit instituut is opgericht door een aantal grote bedrijven, die geld beschikbaar hebben gesteld om projecten uit te voeren die zich richten op CO2 neutrale en circulaire procesindustrie. In zijn presentatie laat Jongsma zien hoe we geleidelijk in Europees verband werken aan een duurzame ontwikkeling, waarbij we afstappen van fossiele brandstof en veel meer gaan inzetten op hergebruik. Het leidt eveneens tot een interactieve discussie, onder meer over energie. Volgens Jongsma zullen in de toekomst zon, waterstof en wind in voldoende mate zorgen voor onze energiebehoefte, alleen zullen we als Nederland energie moeten blijven importeren.

Bekijk alle resultaten