Alle resultaten

De toekomst van waterstof

Met de aankondiging van het Smart Café op 11 december | Leadax uit Wapenveld wint Veluwse Innovatieprijs 2018 | De toekomst van waterstof | Nationale Cobotdag | Buiten de keten kijken | (On)Opvallend: Oceanz | en de blog van Jan-Willem Vos: Inclusief. Lees verder onder deze foto.
Samenwerking
De toekomst van waterstof

De toekomst van waterstof

Professor Ad van Wijk over waterstof in BroodfabriekDe Hyundai Nexo is elektrisch, maar de elektriciteit wordt opgewekt doordat zuurstof en waterstof in de motor worden samengebracht en er zo elektriciteit ontstaat. In Duitsland worden inmiddels 400 waterstof tankstations gebouwd. In 2023 zijn ze klaar en kunnen auto’s er tanken. In Zeeuws-Vlaanderen is de eerste gasleiding omgebouwd tot leiding waardoor waterstof kan stromen. Wordt waterstof de oplossing van het energievraagstuk? Gaat het de fossiele brandstoffen vervangen? Professor Ad van Wijk, die op 28 november een bomvolle Broodfabriek in Zutphen toespreekt, ziet waterstof niet als dé oplossing van het energievraagstuk, maar wel als een belangrijke groene brandstof voor de toekomst.

Energiedrager

Waterstof, of H2, is een energiedrager, die je kunt maken uit fossiele bronnen, zoals kolenvergassing, maar ook uit groene bronnen en dan kan het gaan om biomassa, geothermie of elektriciteit, opgewekt door de zon of de wind. In de toekomst zijn meerdere dragers nodig om de wereld op een groene wijze van energie te voorzien. Op zich is dat volgens van Van Wijk geen enkel probleem: “Slechts 8 procent van de Sahara, of 10 procent van Australië leveren voldoende zonne-energie op om de hele wereld van energie te voorzien”, stelt Van Wijk. Alleen moeten we de opgewekte elektriciteit omzetten in een brandstof en die transporteren.

Ombouwen

Het aardige is nu dat de zonnepanelen in bijvoorbeeld de Sahara wel veel opleveren, maar omgezet in waterstof is dat niet eens zoveel meer als onze eigen zonnepanelen of windmolens. Nederland heeft als het om het opwekken van energie gaat natuurlijk een nadeel ten opzichte van de Sahara of Australië, maar wij hebben wel ons gasnetwerk. “Voor 5 tot 10 procent van de aanlegkosten bouw je die om tot leidingen waardoor we waterstof kunnen laten stromen en dan produceren we energie op zee, zetten dat om in waterstof en gebruiken het netwerk om Nederland van energie te voorzien.” Van Wijk erkent dat waterstof niet geheel veilig is en tamelijk brandbaar, maar gebeurt er wat dan stijgt waterstof heel snel en daardoor is het risico bij incidenten beperkt, volgens Van Wijk. Belangrijk is verder, volgens hem, dat we de opgewekte energie ook kunnen opslaan. Onze zoutkoepels zouden daarbij een rol van betekenis moeten spelen. Toch is volgens de hoogleraar de regie van de overheid echt nodig om tot een gezamenlijke aanpak te komen, waardoor waterstof grootschalig gebruikt kan worden.

Poppodium

Op één plek in de Cleantech Regio wordt straks gewerkt met waterstof: het poppodium in Apeldoorn. Dit is een ruimte van 5.000 m2 waar van zonne-energie waterstof wordt gemaakt, in combinatie met het ‘bijvoeren’ met aardgas (40 procent) wordt het gebouw ten dele met waterstof verwarmd. In de eerste helft van 2019 moet deze vorm van verwarmen gerealiseerd worden.

Bekijk alle resultaten