Alle resultaten

Digitalisering bedrijfsleven maakt een schaalsprong

Samenwerking
Digitalisering bedrijfsleven maakt een schaalsprong

Digitalisering bedrijfsleven maakt een schaalsprong

De Europese Commissie heeft ingestemd met het voorstel voor vijf European Digital Innovation Hubs in Nederland om de digitalisering van de economie te versnellen. Het midden- en kleinbedrijf kan daar wel hulp bij gebruiken. Daarom komt er verspreid over Europa een netwerk van regionale aanspreekpunten waar ondernemers terecht kunnen voor raad en daad.

Deze week hebben de Europese Commissie en het ministerie van Economische zaken goedkeuring gegeven aan het voorstel voor een landelijk netwerk van European Digital Innovation Hubs (EDIH). De EDIH’s zullen best practises met elkaar delen, regionale diensten leveren, gezamenlijke landelijke initiatieven ontplooien en thematische activiteiten – bijvoorbeeld over cyber security en AI – ontwikkelen. Nederlandse bedrijven worden geholpen middelen efficiënter en effectiever in te zetten en om optimaal gebruik te maken van landelijke expertise en specialisaties. Daarnaast kunnen ervaringen beter worden gedeeld.

Smart Industry Hubs

De EDIH’s maken gebruik van bestaande structuren en bouwen verder op de Smart Industry Hubs, die voortkomen uit het landelijke Programma Smart Industry, zoals BOOST Smart Industry in Oost-Nederland. Een EDIH bestaat uit drie pijlers: kennis en vaardigheden, testfaciliteiten (test-before-invest) en toegang tot financiering.

Voor Oost-Nederland gaat EDIH BOOST Robotics EastNL zich richten op producerende bedrijven in het MKB, agrifood en medtech. Als bedrijven vertrouwd raken met de nieuwe generatie digitaliseringsmogelijkheden, kunnen zij deze toepassen in hun eigen organisatie, producten en diensten.
De vraag van bedrijven staat daarin centraal. Zij moeten sneller en beter toegang krijgen tot fieldlabs en skillslabs, testfaciliteiten en financierings- en internationaliseringsmogelijkheden. Overijssel en Gelderland zijn trots op hun maakbedrijven en zien een mooie toekomst voor deze bedrijven, omdat zij mede kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in de voedselvoorziening en gezondheid. Stappen zetten in digitalisering is noodzakelijk, want andere Europese landen en de wereldeconomie staan ook niet stil.

De provincies Overijssel en Gelderland hebben, samen met 16 consortiumpartners, subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ook RCT Gelderland is hierin partner. De komende 3 jaar wordt 6 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld door de EU (35%), het ministerie van EZK (35%) en de provincies Overijssel en Gelderland (samen 30%).

Spin in het web

In Europa vormen alle EDIH’s samen een groot netwerk dat het Digital Europe Programme (DIGITAL) mede gaat uitvoeren. Ook binnen Nederland gaan de 5 EDIH’s samen optrekken via een gemeenschappelijke backoffice. Onder toeziend oog van de minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens, is daarvoor een convenant ondertekend tijdens het landelijke Smart Industry Jaarevent op 29 juni.

Bekijk alle resultaten