Alle resultaten

Doekle Terpstra: “Hiërarchie tussen bouw en aannemerij slopen”

Welke ontwikkelingen zijn trending? Is er een nieuwe aflevering van Smartcafé beschikbaar? Wat gebeurt er in mijn regio op het gebied van innovatie? Lees hier het nieuws van RCT Gelderland!
Samenwerking

Doekle Terpstra: “Hiërarchie tussen bouw en aannemerij slopen"

ZUTPHEN – Als het aan voorzitter Doekle Terpstra van Uneto-VNI ligt wordt de traditionele hiërarchie tussen architect, aannemer en installateur gesloopt. Dit zei hij tijdens de bijeenkomst Energieneutraal gebouwd op 20 september in Zutphen.

Terpstra ziet techniek steeds belangrijker worden, waardoor de importantie van het werk van de installateur toeneemt. Echter, dit mag niet leiden tot een nieuwe hiërarchie, zoals die tot nu toe heeft bestaan tussen architect, aannemer en installateur. Als we de grote uitdagingen waar we voor staan willen aanpakken, zoals het aardgasvrij maken van woningen, dan moeten we juist samenwerken. De Uneto-VNI voorzitter bracht ook nog een nieuwtje mee: op 15 januari 2019 wordt Uneto-VNI Techniek Nederland.

Minder CO2-uitstoot

De bijeenkomst stond in het teken van de (ver)bouw van woningen en andere panden om CO2- uitstoot te voorkomen. Tot de deelnemers behoorden aannemers, installatiebedrijven, woningcorporaties en lokale overheden. De organisatie was in handen van de Cleantech Regio, Bouwend Nederland, Uneto-VNI, IDEO, Cleantech Center en RCT Gelderland.

Nieuwe oplossingen

De deelnemers bespraken cases met elkaar aan inspiratietafels, met als doel tot nieuwe oplossingen te komen. Dit leidde tot verrassende ideeën, die soms aardig aansloten bij de woorden van Terpstra. Om tot een goede aanpak te komen van de (ver)bouwvraagstukken moet de hiërarchie verdwijnen, zo vonden ook de deelnemers. Ze pleitten voor werken in bouwteam bij nieuwe projecten. Om tot concrete oplossingen te komen, werd ook voorgesteld dat de gemeente voor de verduurzaming van vastgoed veel intensiever in gesprek moet met de gebruiker. Dat draagt bij tot betere oplossingen, was de mening. Tevens kunnen oplossingen ook veel beter gezocht worden in andersoortige oplossingen dan de waterpomp, zoals waterstof en collectieve voorzieningen. Omdat de ontwikkelingen hard gaan, was de mening ook dat een grote wijk energieneutraal maken gefaseerd moet gebeuren. Als bij de realisatie van de volgende fase alweer nieuwe oplossingen voor handen zijn, kunnen die meteen in de plannen worden meegenomen.

Aardgasvrije Cleantech Regio

Tijdens de bijeenkomst werd ook gesproken over het plan van de Cleantech Regio om circa 30.000 woningen aardgasvrij te maken. Voorafgaand aan de bijeenkomst vond al een vergadering plaats met bedrijven, bewoners en overheden over het maken van een businessplan hiervoor. Tijdens de bijeenkomst werd hier verder over gesproken en geconstateerd dat vanuit de bewoner geredeneerd vaak de nieuwste oplossingen het meest aanslaan en dat bewoners “ontzorgd” willen worden. Het leidde tijdens de bijeenkomst tot de conclusie dat we in de regio over deze en andere opgaven moeten gaan samenwerken, daarin zou een follow-up van deze bijeenkomst een rol kunnen spelen.

Bekijk alle resultaten