Alle resultaten

“Een goede balans tussen economie en ecologie staat centraal”

Schoon

"Een goede balans tussen economie en ecologie staat centraal"

Het Nationale Park De Hoge Veluwe, 5.400 hectare grond, is het grootste actief beheerde natuurgebied in particulier bezit in Nederland. Een goede balans tussen economie en ecologie staat centraal. “We nemen onze zorgplicht voor het landschap altijd heel serieus, duurzaamheid zit dan ook in ons DNA”, vertelt adjunct-directeur Henk Beukhof, geboren en getogen in het Park van de oprichters Kröller-Müller.

Elk jaar brengen ruim 600.000 mensen een bezoek aan Het Nationale Park De Hoge Veluwe, waaronder aan het Bezoekerscentrum en het Parkrestaurant. Dit Hart van De Hoge Veluwe was dringend toe aan vernieuwing, vertelt Beukhof. Duurzaamheid is het uitgangspunt bij de bouw van het nieuwe Hart, waaronder het multifunctionele Park Paviljoen. Zonnepanelen op het dak moeten samen met een WKO (warmte-koel-opslag) voorzien in de energiebehoefte. In het interieur is hout gebruikt, voor de buitengevel is gebruikgemaakt van producten die lang meegaan en weinig onderhoud vragen.

Meten is weten

“We gaan ook erg secuur om met verspilling. Door onder andere te meten hoeveel bezoekers er op welke tijdstippen te verwachten zijn kunnen we producten efficiënter inkopen voor het restaurant en ook de verwarming van het pand aanpassen om niet onnodig energie te verspillen. Meten is weten!” aldus Beukhof. Met de enorme belangstelling voor het park is het belangrijk dat de impact op het gebied zoveel mogelijk gemonitord wordt. Er wordt continu gewaakt voor een balans tussen ecologie en economie. “We stimuleren bezoekers om de auto buiten het Park te laten staan, om zo de stikstofuitstoot te beperken. Onze bezoekers kunnen op een van onze 1800 gratis witte fietsen de combinatie van natuur en cultuur beleven. Ook zijn we alert op de producten die we gebruiken voor beheer en onderhoud van onze natuur. Zo gebruiken we bijvoorbeeld biobrandstof voor onze motorzagen.”

Henk Beukhof

De vraag naar houtachtige biomassa voor energie is de afgelopen jaren toegenomen. Park De Hoge Veluwe erkent het belang van het bos als duurzame bron voor grondstoffen. Zij participeren dan ook met meerdere samenwerkingspartners, zoals de Universiteit Wageningen en Staatsbosbeheer, in een onderzoek naar duurzaam bosgebruik. Het doel? Inzicht krijgen in de gevolgen van beheermaatregelen voor bodemkwaliteit, klimaatweerbaarheid en natuurwaarde.

“Tot 2030 verwachten we een toename van bezoekers. Het park is één van de grootste attracties in Nederland met betrekking tot dagbesteding. Ondanks dat het voor iedereen toegankelijk moet zijn, is onze belangrijkste doelstelling het in stand houden van de natuur.” Duurzaam ondernemen is dan ook belangrijk voor het park om ervoor te zorgen dat de impact op de natuur zo min mogelijk is en we dit prachtige natuurgebied in de regio kunnen behouden.

“Onze belangrijkste doelstelling is het in stand houden van de natuur”

Henk Beukhof

Klik hier voor meer interviews met duurzame bedrijven

Bekijk alle resultaten