Alle resultaten

Experttafels: de eerste stap naar samenwerking

Met in deze editie o.a.: Hou de ketens in de maakindustrie overeind | Sluit de cirkel: jaarschrift 2019 | Actuele coronaberichten | Experttafels: de eerste stap naar samenwerking | Van karten naar corona | Welke gevolgen heeft corona voor jouw bedrijf?
Samenwerking
Experttafels: de eerste stap naar samenwerking

Experttafels: de eerste stap naar samenwerking

Je hebt het ongetwijfeld voorbij zien komen in onze nieuwsupdates en agenda: de Experttafels. Sinds 2018 organiseert innovatiemakelaar Sina Salim in de regio Foodvalley thematische bijeenkomsten onder de noemer Experttafels. De opzet is altijd gelijk: we zijn te gast bij een ondernemer en een expert uit de branche neemt ons mee in het thema. Een rondleiding bij het bedrijf mag natuurlijk niet ontbreken! De bijeenkomsten hebben zich de afgelopen twee jaar bewezen als middel om partijen uit eenzelfde branche dichterbij elkaar te brengen en samenwerking te stimuleren. Zo ook in de kunststofverwerkende branche.

Samenwerken in de wereld van kunststof grondstoffen

Tijdens de Experttafel op woensdag 8 april gingen diverse partijen uit de kunststofverwerkende industrie op uitnodiging van Modiform met elkaar in gesprek. Arnoud Leerling zat de bijeenkomst, die voor het eerst digitaal plaatsvond, voor. “Persoonlijke ontmoeting legt de basis voor netwerken en de Experttafels zijn daar een prachtig middel voor”, aldus Leerling. “Vaak wordt eerst een plan geschreven voor een project alvorens mensen bij elkaar worden gezet. Met de Experttafel wordt een andere volgorde gebruikt, die naar mijn idee nuttig is. In deze opzet is het geen vergadering, maar een vroeg voorstadium van iets dat nog geen project is. Het brengt mensen bij elkaar en vanuit deze eerste verkenning worden vervolgstappen geformuleerd.”

Een van de Experttafels, in november 2019.

Zo ook tijdens de Experttafel ‘bij’ Modiform. Matthijs Plas, MVO-manager bij Modiform, vertelt: “Het borgen van grondstoffen is voor ons als producent van kweek-, transport- en verpakkingssystemen voor de tuinbouw een heel belangrijk thema. Het vraagt een grote inspanning van de hele keten om het gebruik van plastics te verduurzamen. Daarover gaan we het gesprek aan met leveranciers, conculega’s en experts uit de branche.” Uitdagingen waar Modiform voor staat zijn verzamelen van de juiste, gerecyclede grondstoffen door heel Europa en de benadering van open en closed loops. Ook de verschillen in wet- en regelgeving rondom plastic recycling is voor Modiform een terugkerend thema.

Puzzelstukken op tafel

Martin van Dord van de federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) onderschrijft het belang van gezamenlijk optrekken in de keten. “De branche staat voor grote uitdagingen. De vraag naar en het gebruik van plastics zal blijven toenemen, maar van de keten worden schone en duurzame producten en processen verwacht. Het aandeel van kunststof uit mechanische en chemische recycling en uit biomassa zal de komende jaren toenemen, ter vervanging van het gebruik van ‘fossiele kunststof”, zegt Van Dord.

Naar aanleiding van de Experttafel kijkt de NRK samen met Modiform naar de organisatie van een CIRCO Track waarin de besproken vraagstukken uitgewerkt worden met ketenpartners, experts en conculega’s. “Dit lijkt misschien spannend, maar ook tijdens de Experttafel bleek dat iedereen dezelfde uitgangspositie heeft en tegen soortgelijke problemen aanloopt. Het is logisch om deze individueel te willen oplossen en daarmee een concurrentievoordeel te behalen. De puzzelstukken liggen op tafel, het vervolg is om de passende stukken bij elkaar te krijgen”, sluit Van Dord af.

Elke maand organiseert RCT Gelderland een Experttafel. Momenteel vinden deze digitaal plaats. De Experttafels zijn laagdrempelige bijeenkomsten om in contact te komen met branchegenoten. Een Experttafel bijwonen? Houd onze agenda in de gaten!

Dit artikel is gepubliceerd in Update 3 – april 2020. Bekijk hier alle verhalen uit deze Update.

Bekijk alle resultaten