Alle resultaten

Ondernemers in gesprek over Servitization en slimme data

Servitization door inzet van slimme data in de maakindustrie.
Samenwerking

Ondernemers in gesprek over Servitization en slimme data

Vroeger was data gewoon data, kolommen met gegevens. Als nu over data gesproken wordt hoor je Big Data, Digital Twin, Augmented Reality en meer. Dat is mooi, maar weinig ondernemers herkennen zich hier in. Productie omgevingen zijn vaak niet zo clean en high tech als de voorbeelden die bij deze termen gebruikt worden. Daarom heeft de ondernemer het gevoel dat het niet voor hen weggelegd is.

Tijdens de Experttafel ‘Servitization & slimme data’ gingen de aanwezige ondernemers hier samen met de experts van Innius over in gesprek. Achter al die mooie termen zit namelijk veel waardevols, ook voor de maakindustrie. Zo kunnen na het verzamelen en analyseren van data voorspellingen gedaan worden over onderhoud, ook wel predictive maintenance genoemd. Ook biedt data mogelijkheden voor Digital Twin, een digitale kopie van een machine waarmee je simulaties kan doen en oplossingen kan ontwikkelen. Een succesvolle case? Dan kan dit vervolgens terugvertaald worden naar de machine.

Uiteindelijk hebben de verschillende methoden één doel: slimmere, efficiëntere en betere processen.  Succesvolle toepassingen kunnen leiden tot servitization: de machine aanbieden als service. Dit vraagt om meer dan alleen technische oplossingen, ook de mensen binnen het bedrijf spelen hier een belangrijke rol in. Maar de basis is altijd data. De belangrijkste tip van Innius: begin klein en kies een specifieke uitdaging waar je mee zit. Onderzoek de businesscase en start een pilot. Tijdens de bijeenkomst werden diverse business cases besproken.

Ondernemers tijdens de Experttafel op 6 juni.

Over de experttafels

De experttafels zijn een project binnen de Strategische Agenda van Regio Foodvalley en worden mede mogelijk gemaakt door RCT Gelderland, Provincie Gelderland, Regio Foodvalley, VNO-NCW VeluweVallei en Federatie Ondernemerskringen Valleiregio. Wij helpen ondernemers met de experttafels om hun innovatieve activiteiten te versnellen door het delen van faciliteiten en uitwisseling van kennis en deskundigheid met andere ondernemers en kennis-, onderwijs- en onderzoekinstellingen. We stimuleren samenwerking tussen ondernemers en andere organisaties door bij te dragen aan technologie overdracht, netwerking en informatieverspreiding.

Bekijk alle resultaten