Alle resultaten

Exportondersteuning voor bedrijven die de grens over willen

Welke ontwikkelingen zijn trending? Is er een nieuwe aflevering van Smartcafé beschikbaar? Wat gebeurt er in mijn regio op het gebied van innovatie? Lees hier het nieuws van RCT Gelderland!
Samenwerking

Exportondersteuning voor bedrijven die de grens over willen

Made in ApeldoornBedrijven die op het punt staan om te gaan exporteren kunnen advies en ondersteuning krijgen bij het maken van hun exportplan. Bovendien kunnen ze de kosten die met de ondersteuning gemoeid zijn gesubsidieerd krijgen. Zo bleek tijdens de tweede exportborrel die op 28 september plaatsvond bij Remeha in Apeldoorn.

 

NBDA, staat voor New Business Development Associates en achter deze firma gaat de directeur/eigenaar Erik de Boer schuil. Zijn bedrijf richt zich op de bevordering van innovatie, maar ook op exportondersteuning van bedrijven. In dat kader is NBDA door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aangewezen als uitvoerende partij voor de Starters International Business (SIB) regeling. De kosten van deze ondersteuning (€ 2.400,-) worden door RVO vergoed.
NBDA onderzoekt met u en voor uw bedrijf de kansen en mogelijkheden in het buitenland. Dit geschiedt in een aantal gesprekken, waarbij onder andere de volgende vragen aan de orde komen:

• Waar is uw onderneming goed in? Wat wilt u bereiken? Welke landen bieden kansen?

• Hoe aantrekkelijk zijn de gekozen landen? Welk(e) land(en) biedt(en) de beste mogelijkheden?

• Wat heeft u nodig om u kansen in het/de gekozen land(en) te verzilveren?

Op basis van de antwoorden op deze vragen wordt toegewerkt naar een concreet actieplan voor de export. Bedrijven die interesse hebben kunnen een mail sturen naar: e.deboer@nbda.nl of bellen 06-54241914.

Op 28 september hield Erik de Boer een presentatie over zijn exportondersteuning, waarbij hij ook liet zien, welke bedrijven hij al heeft bijgestaan. Naast De Boer stond Remeha stil bij export en duurzaamheid en gunde het bedrijf de deelnemers een kijkje in de productie van onder meer CV ketels. De volgende bijeenkomst over export is de nieuwjaarsborrel van de BKA, Bedrijvenkring Apeldoorn, op 10 januari 2018. Dan wordt het boekje met zo’n honderd exporterende bedrijven uit Apeldoorn uitgereikt.

Bekijk alle resultaten