Alle resultaten

Fietsfilm Gelderland

De bloeiende Gelderse fietsindustrie
Samenwerking
Fietsfilm Gelderland

Fietsfilm Gelderland

Op 12 november 2018 organiseerde RCT Gelderland in De Fietser in Ede een netwerkbijeenkomst rond het thema ‘fietsen’. Aanleiding was de presentatie van het concept van de ‘Gelderse fietsfilm’ die voortvloeide uit de zomerfietstoer van gedeputeerde Scheffer door de provincie.

De Gelderse fietssector

Zowel de film als het publiek lieten nog eens zien hoe krachtig, divers en toekomstgericht de Gelderse fietssector is. Zo kwamen niet alleen producenten van fietsen, fietsaccessoires en stallingen aan het woord, maar ook fietsdienstverleners, zoals service- en marketingbedrijven en adviseurs. Daarnaast was de provincie Gelderland van de partij: gedeputeerde Scheffer werd vergezeld door teamleiders en medewerkers van de afdelingen Economie en Mobiliteit.

Goede provinciale fietsinfrastructuur

De discussie aan tafels na vertoning van de film maakte duidelijk hoeveel muziek er in de Gelderse fietssector zit. Wel is het van belang daarbij gecoördineerd te werk te gaan en waar mogelijk samen te werken. Op het verlanglijstje van fietspartijen staat met stip op één het blijven investeren in goede provinciale fietsinfrastructuur. Maar ook het stimuleren van de bevolking om vaker de fiets te pakken en daarbij zo ‘vraaggericht’ mogelijk te werk te gaan (bijvoorbeeld via een ‘fietserspanel’) werd genoemd. Verder kwam de versterking van de contacten tussen fietsbedrijven onderling en die met het regionale onderwijs – van mbo tot universiteit – als wens naar voren.

Internationale uitstraling

Conclusie: de Gelderse fietssector heeft de potentie uit de groeien tot een aansprekend fietscluster met internationale uitstraling. Er liggen volop kansen voor regionale verbinding, kruisbestuiving en innovatie. Dat geldt zeker in een tijd waarin de fiets de oplossing biedt voor grote uitdagingen, of het nu gaat om klimaatverandering, dichtslibbende binnensteden of gezond leven.

De komende maanden brengt RCT Gelderland de Gelderse fietswereld verder in kaart door met relevante bedrijven, kennisinstellingen en overheden in gesprek te gaan. Doel is te inventariseren waar ze elkaar kunnen aanvullen om ‘Gelderland Fietsland’ verder te brengen.

Bekijk alle resultaten