Alle resultaten

Foodwaste bestaat niet

Schoon

Foodwaste bestaat niet

Het verminderen van voedselverspilling is van cruciaal belang op weg naar een circulaire economie. De impact van niet geconsumeerd voedsel op de verandering van het klimaat is groot. In Nederland wordt 6 procent van de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door voedsel dat we verspillen. De experttafel op dinsdag 6 november bij De Eekhoeve in Veenendaal gaat over voedselverspilling. Agrifood-ondernemers zijn van harte welkom aan te schuiven.

Samen tegen voedselverspilling

Diverse partners van de Taskforce Samen tegen voedselverspilling willen van Nederland een van de eerste landen maken die voedselverspilling met de helft weet te verminderen. Het ministerie van LNV financiert een voucherregeling vanuit zijn betrokkenheid bij de Taskforce. Deze regeling betreft opzetten, coördineren en uitvoeren van businesscases om voedselverspilling in de keten (bij bedrijven) tegen te gaan. Het gaat om vraaggerichte reststroom- en verspillingsinnovaties gefinancierd door vouchers.

Praktijkvoorbeelden

Vanuit Wageningen Universiteit nemen Theo Verkleij en Sanne Stroosnijder de ondernemers mee naar een paar praktijkvoorbeelden zoals ‘Verspillingsschap’ van Jumbo in Wageningen. Tijdens een brainstormsessie is gelegenheid voor deelnemende ondernemers om hun casussen te bespreken met de experts van WUR om te kijken of hun casus in aanmerking komt voor een voucherregeling.

De experttafel duurt van 15.00 tot 19.00 uur. Deelname aan deze workshop is gratis en wordt mede mogelijk gemaakt door RCT Gelderland, Regio FoodValley en Provincie Gelderland.

Meer informatie en aanmelden

Bekijk alle resultaten