Alle resultaten

Gesloten ketens in de kunststofindustrie

Gesloten ketens in de kunststof branche.
Samenwerking
Gesloten ketens in de kunststofindustrie

Gesloten ketens in de kunststofindustrie

In de kunststof branche wordt niet stilgezeten op het gebied van innovatie en circulariteit. Zo streeft ook Modiform naar het ontwikkelen van materialen en producten die zoveel mogelijk hun waarde kunnen behouden en na recycling terug de markt op kunnen. Het bedrijf zoekt altijd naar alternatieve stromen om producten mee te maken. ‘Closing the loop together’ is daarbij het credo. Daarom werd op 8 april een Experttafel georganiseerd om met branchegenoten te kijken wat er gezamenlijk kan én niet kan.

Na een introductie over Modiform ging Martin van Dord in op het werk wat NRK Recycling verricht. Naast de aandacht voor beleid en lobby voor de recyclingbranche zet NRK samenwerkingsprojecten op binnen de industrie en de topsector chemie. De afgelopen jaren is er een duidelijke trend gaande dat er steeds meer wordt samengewerkt binnen gehele ketens. Het gebruik van plastics zal volgens Van Dord blijven groeien, wat ook consequenties heeft voor de recyclingbranche. Er zal aanzienlijk meer biobased plastic verwerkt moeten worden en ook chemische- en mechanische recycling zal toenemen. Om dit als branche te kunnen bewerkstelligen is samenwerken essentieel.

Daarnaast benadrukt Van Dord het belang van opvoeding en bewustwording bij de consument. Voor de consument is het belangrijk dat hij een nieuw product herkent als zijn ingeleverde, gerecyclede product. De consument waardeert het als hij ziet dat het gerecycled is, bijv. door kleur of imperfecties. Het ontwerp van een product is niet alleen daarom erg belangrijk: ook voor afstemming zodat recyclers de sortering op een efficiënte manier kunnen doen. Alleen door als productontwikkelaar samenwerken met de recycler krijg je de loop gesloten.

De deelnemende bedrijven aan deze Experttafel gaan de komende tijd verder in gesprek over het gezamenlijk optrekken op het gebied van circulariteit. Ben jij actief in de kunststof branche en wil je meer weten over dit initiatief? Neem dan contact op met innovatiemakelaar Sina Salim.

Deze Experttafel is een project binnen de Strategische Agenda van Regio Foodvalley en wordt mede mogelijk gemaakt door RCT Gelderland, Provincie Gelderland, Regio Foodvalley, VNO-NCW VeluweVallei en Federatie Ondernemerskringen Valleiregio.

Bekijk alle resultaten