Alle resultaten

Groen is ook gewoon poen

Schoon
Groen is ook gewoon poen

Groen is ook gewoon poen

Schoneveld Breeding bestaat sinds 1930 en is specialist in de veredeling van koude minnende potplanten zoals cyclamen, primula, ranonkel en campanula. Het bedrijf is met ruim 350 medewerkers in Nederland (200) en Tanzania (150) uitgegroeid tot een prominente wereldspeler. Klanten in ruim zestig landen worden dagelijks voorzien van zaden.   

Het perfecte duurzame plantje

Directeur Peter van de Pol vergelijkt zijn bedrijf met Tesla, dat met zijn elektrische auto’s een heel nieuw platform ontwikkelde. Ook Schoneveld heeft een eigen werkwijze ontwikkeld, met een duurzaam DNA-platform, waarbij wordt gewerkt aan het perfecte plantje met een zo laag mogelijke ecologische en economische belasting.

“We passen het DNA van planten aan. We kruisen bijvoorbeeld plantweerbaarheidsgenen in, waardoor ze minder chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben. Dat verlengt bovendien het leven van een plant in het retailschap en op de tafel bij de consument”, aldus Van de Pol. “Ook werken we aan de genetische opbouw van de plant. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld de bladstand en de compactheid aanpassen. Dat heeft weer tot gevolg dat kwekers wereldwijd minder chemische remstoffen en meststoffen hoeven te gebruiken.”

Unieke ketensamenwerking

De diensten stoppen niet na de levering van het zaad. Een kwalitatief goed product is een voorwaarde, niet een onderscheidend vermogen. Daarom wordt ingezet op samenwerking met de gehele keten. Hierin wordt de kweker centraal gesteld en ondersteund met teelt-, marketing- en verkoopadviezen.  Betrokkenheid in bedrijfsvoering, samenwerking, persoonlijke ontwikkeling en de veredeling van nieuwe rassen met een lagere milieubelasting zijn daarin de voornaamste pijlers. Vanwege de unieke ketensamenwerking won Schoneveld Breeding in 2014 de prestigieuze award International Grower of the Year 2014.

MVO in Afrika

Schoneveld Breeding heeft in Tanzania een vestiging voor de bloemzaadproductie waar honderdvijftig mensen werken. Er is flink geïnvesteerd in het Afrikaanse land, niet in de laatste plaats ook op maatschappelijk vlak. Van de Pol: “Veel medewerkers daar konden niet lezen en schrijven. Voor ons was het niet meer dan normaal om een school op te zetten voor onze medewerkers en hun kinderen. Ze leren er, behalve lezen en rekenen, ook werken met Excel. Elk jaar breiden we met sponsoracties de school uit; het ene jaar een lokaal erbij en later een upgrading van het lesprogramma.”

“Ik wil het familiebedrijf weer een stap beter overdragen aan de volgende generatie”

Peter van de Pol

Peter van de Pol, Schoneveld Breeding, Twello

PlantXperience

Sinds januari 2019 is Schoneveld Breeding gevestigd in het gloednieuwe PlantXperience waar de focus ligt op innovatie, educatie en inspiratie. Bij de nieuwbouw van dit ‘World Horti Center van Oost-Nederland’ werd een flink aantal duurzaamheidstoepassingen gerealiseerd: elektrische deelauto’s, een e-bike fietsplan, beperking van het gebruik van fossiele brandstof, terugwinning van reststoffen en een 100 procent gesloten waterkringloop.

Uniek in Europa

Regen wordt opgevangen in twee waterbassins. Via een silo wordt het water gezeefd en ontsmet en belandt het in een van de veertien meststofbakken. Elke bak heeft zijn eigen recept. Via ondergrondse leidingen gaat het water vervolgens naar de kassen, waar het middels een eb-en-vloedsysteem van onderaf aan de planten wordt toegediend. Met deze gesloten waterkringloop loopt het bedrijf voor op wetgeving die in 2027 ingaat. Schoneveld wil echter nog een stap verder gaan door samen te werken met Waterschap Vallei en Veluwe die nabij een waterfabriek wil realiseren. In deze fabriek is sprake van een gesloten afvalwaterzuiveringssysteem waarbij uit het afvalwater bouwstenen worden gehaald die kunnen dienen als meststof in de plantenteelt. Bijzonder hieraan is dat stoffen die in potentie nog als grondstof zouden kunnen dienen niet biologisch worden afgebroken zoals bij veel waterzuiveringen gebeurt. Van de Pol: “Het resultaat op termijn is hopelijk dat we dan ook geen meststoffen meer hoeven in te kopen: groen is ook poen zeggen we hier vaak.”  

Streven naar 100 procent zelfvoorzienend

Een recente duurzame stap is de participatie in een groot zonneveld op en naast het terrein van Schoneveld Breeding. Dit veld wekt in de toekomst op jaarbasis twaalf megawatt op. Schoneveld Breeding neemt een deel ervan af voor eigen gebruik en voor de waterfabriek. Er wordt gekeken of met de resterende energieopbrengst opwekking van waterstof mogelijk is. We willen onderzoeken of en hoeveel van dat waterstof we kunnen mengen in ons verwarmingssysteem. Door bijmenging kan mogelijk het aardgasverbruik om de kassen te verwarmen met 40 tot 50 procent worden gereduceerd. Het streven is binnen vijf jaar zelfvoorzienend te zijn qua verbruik van elektra-, gas- en waterverbruik.  Voor Van de Pol een logische keuze: “Duurzaamheid is voor ons volhoudbaarheid. Ik wil het familiebedrijf weer een stap beter overdragen aan de volgende generatie dan dat ik het kreeg overgedragen. En ik hoop dat die generatie daarna het ook weer beter overdraagt.”

 

Klik hier voor meer interviews met duurzame bedrijven

Bekijk alle resultaten