Alle resultaten

“Het milieu is écht onze zorg”

Schoon
“Het milieu is écht onze zorg”

"Het milieu is écht onze zorg"

Van Reekum Materials bv (VRM) biedt vele producten en diensten aan die bestemd zijn voor de milieumarkt. Het accent ligt op het buismateriaal dat wordt gebruikt voor de waterwinning en/of -afvoer. Denk hierbij aan bedrijfstakken die zich bezighouden met waterbeheer, energiewinning, grond-, weg- en waterbouw, warmte- en koudeopslag en niet te vergeten: de milieumarkt. De historie van VRM gaat terug naar circa 1910. Het bedrijf begon ooit als metaal bewerkende onderneming. Tegenwoordig is het bewerken van kunststof buismateriaal de corebusiness.

Bij alle bouwprojecten worden buizen in de grond gebracht om te bepalen of het wél of geen schone grond is. De filters en buizen die VRM produceert zijn zo zuiver, dat ze absoluut geen schadelijke stoffen afgeven aan de bodem. Juist daardoor kan een watermonster uit de bodem worden genomen met zuiver onderzoeksmateriaal.
De producten van VRM hebben duidelijk impact op het milieu: “Onze materialen stellen milieuonderzoekers in staat gedegen onderzoek uit te voeren naar de stand van zaken in de bodem op specifieke locaties. Al deze onderzoeken zijn van groot belang, omdat de conditie van onze bodem goed in de gaten moet worden gehouden . Het gebruiken van zuiver materiaal is hierbij van essentieel belang”, vertelt directeur Hans van Kampen.

Waterhuishouding

“Door de veranderingen van ons klimaat en daarmee de toename van extreem weer, van stortregens tot aan lange droogteperioden, zien steeds meer mensen het belang in van een goede ondergrondse waterhuishouding.” Daarbij is het ook belangrijk grondwaterstanden te monitoren. Hiervoor heeft VRM de LevelLog ontwikkeld: een meetunit die bovenop een peilbuis wordt geplaatst, het exacte grondwaterniveau meet en de data draadloos verzendt naar de beheerder van het meetnet, bijvoorbeeld de gemeenten. Op deze wijze kunnen de grondwaterstanden makkelijker, sneller en efficiënter worden gemonitord dan voorheen het geval was.

Materiaalverlies verleden tijd

Een andere duurzame innovatie is de zogenaamde ‘VRM-kleistaaf’. Deze 100 procent zuivere kleistaven worden direct in boorgaten gebracht en gaan onder invloed van vocht (grondwater) zwellen om doorboorde kleilagen solide af te dichten.
Tijdens de productie houdt VRM al rekening met efficiency en hergebruik: “Alle in het proces vrijkomende kleirestanten worden rechtstreeks terug geleverd aan de natuurlijke bron.” Het gebruik van deze kleiproducten leidt direct naar een schoner en kosten-efficiënter werk.

In de genen

“Duurzaamheid zit in onze genen.” Niet alleen in het werkveld wil VRM zo min mogelijk impact hebben op het milieu. “In het bedrijf maken we bewust keuzes en gaan we voor de oplossing met de minste milieu-impact en de beste kwaliteit.” Een goed voorbeeld hiervan is de grote inspanning tot minimaliseren van het eigen energieverbruik. Op de daken van de productielocatie is onlangs een groot aantal zonnepanelen aangebracht. “582, het maximale aantal dat op het dak kon worden geplaatst”, aldus Van Kampen. Daarmee is het bedrijf voor een groot deel zelfvoorzienend geworden. Daarnaast wordt een deel van de panden verwarmd met aardwarmte en wordt enkel ledverlichting als verlichtingsbron aangewend.
Met al deze maatregelen bespaart VRM maar liefst 64 ton aan CO2-uitstoot.

Klik hier voor meer interviews met duurzame bedrijven

Bekijk alle resultaten