Alle resultaten

Industriekompas 2030

Welke ontwikkelingen zijn trending? Is er een nieuwe aflevering van Smartcafé beschikbaar? Wat gebeurt er in mijn regio op het gebied van innovatie? Lees hier het nieuws van RCT Gelderland!
Samenwerking

Industriekompas 2030

Het Industriekompas 2030, in december aangeboden aan gedeputeerde van de provincie Overijssel Eddy van Hijum, geeft inzicht in de ontwikkelingen en trends binnen de maakindustrie in Oost-Nederland. Het geeft de koers aan voor de komende jaren om ons industriële “ecosysteem” te borgen en uit te bouwen. Met een eerste inspiratiesessie in januari 2020 heeft BOOST, met partners en ondernemers als klankbord in de zogenaamde Industry Advisory Board, een start gemaakt met het opstellen van dit kompas. De ontwikkeling ervan werd helaas onderbroken door de coronapandemie, die op dat moment de kwetsbaarheid van de industriële vitaliteit heeft laten zien en andere uitdagingen heeft blootgelegd.

In de zomer van 2021 hebben BOOST en de partners de ontwikkeling van het Industriekompas weer opgepakt. Ze hebben een SWOT-analyse gemaakt op basis van gesprekken en actieve sessies met de ondernemers van de BOOST kopgroep en de brede Industry Advisory Board. Dit alles heeft veel input opgeleverd; de uitdagingen zijn in kaart gebracht en er is een toekomstbeeld van BOOST ontstaan, samen met de nodige vervolgstappen.

Het resultaat is een visionair, agenderend stuk. Het geeft voor ondernemers en partners de richting aan van de ontwikkeling van het industriële ecosysteem in Oost-Nederland. De opgaven en thema’s zijn groot, net als de ambitie van BOOST. BOOST wenst ze te realiseren door een goede samenwerking tussen alle relevante partijen.

Nieuwsgierig? Lees het Industriekompas hier:

Bekijk alle resultaten