Jaarschrift 2017: Robot, cobot… collega’s met een chip

Jaarschrift 2017Bijna vierhonderd Gelderse bedrijven vonden in 2017 een geschikte samenwerkingspartner om vernieuwende ideeën te ontwikkelen. Het ondersteunen van de maakindustrie bij de omslag naar slimmer produceren is een van de kernopdrachten van RCT Gelderland. In het zojuist verschenen jaarschrift over 2017, dat de titel ‘Robot, cobot… collega’s met een chip’ draagt, staat RCT Gelderland hier uitgebreid bij stil.

 

RCT Gelderland is het Regionaal Centrum voor Technologie. Innovatiemakelaars ondersteunen, verdeeld over zeven regio’s binnen de provincie, de maakindustrie om slimmer en duurzamer te produceren. Samen bereikten zij het afgelopen jaar meer dan duizend ondernemers in diverse industrieën, de meeste (meer dan zevenhonderd) in de maakindustrie. Daaruit kwamen 372 samenwerkingen voor, 75 meer dan in 2016 (297). Veelal betrof dit een samenwerking tussen bedrijven (198 keer), maar ook tussen bedrijven en kennisinstellingen (73 keer) en daarnaast ging het om deelname aan clusters. Clusters zijn groepen bedrijven die in alle openheid met elkaar kennis delen rondom een actueel thema. Bij dat delen van kennis is de innovatiemakelaar doorgaans nadrukkelijk betrokken. In 2017 startte RCT Gelderland vijf nieuwe clusters: Made in Apeldoorn, Smart Maintenance, High Tech & Sustainability, Smart Building en IoT (Internet of Things) Farm.

 

In 2017 hebben de innovatiemakelaars in verschillende regio’s samengewerkt met bedrijven rondom het gebruik van cobots.  Cobots zijn collaborative robots, die met name voor kleinere productieaantallen geschikt zijn en die medewerkers een helpende hand bieden. In de Achterhoek haken steeds meer maakbedrijven aan bij de ‘cobotpool’. Daarnaast is in 2017 het fieldlab robotica in Harderwijk operationeel geworden, waar mensen worden opgeleid in robotica. Onderhoud aan robots en machines kan ook ‘smart’; dankzij sensoren geven zij zelf aan wat zij wanneer nodig hebben. Om dit in goede banen te leiden zijn mensen nodig die de nieuwste technologieën kunnen implementeren. Daarom zijn Gelderse bedrijven samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen de particuliere post-hbo-opleiding New Engineers gestart. Deze en andere onderwerpen en projecten waar RCT Gelderland zich in 2017 voor heeft ingespannen, worden belicht in het jaarschrift 2017.

Download het jaarschrift 2017 hier.

Bekijk alle resultaten