Alle resultaten

Kennisgroep voor duurzame bedrijven

Met in deze editie onder andere: “In feite moet de maker de probleemeigenaar van het eindproduct worden…” | Kennisgroep voor duurzame bedrijven | Inschrijving Achterhoek Open Innovatieprijs 2021 geopend | Deze maand start groeicirkel in Nijmegen | 31 maart: High-Tech in de regio 2021 | 8 april: Kijkje in de keuken bij Industriewater Eerbeek
Schoon
Kennisgroep voor duurzame bedrijven

Kennisgroep voor duurzame bedrijven

Tientallen bedrijven in de Cleantech Regio die oog hebben voor duurzaamheid, zijn in het afgelopen jaar door ons geïnterviewd. Al die interviews staan online en een deel verscheen in het boek Oog voor de omgeving, dat in december werd gepresenteerd. Dit krijgt nu een vervolg in de vorm van een kennisgroep. Op 8 april is de eerste (online)bijeenkomst. Industriewater Eerbeek staat daarin centraal.

De afgelopen weken hebben we de geïnterviewde bedrijven bezocht om de boeken uit te delen. Op de foto krijgt Peter Daalder van Daly Plastics het boek overhandigd. Lees zijn verhaal hier: https://www.rctgelderland.nl/daly-plastics-beter-omgaan-met-plastics/

Kijkje in de keuken

Al deze ondernemers zijn direct uitgenodigd voor de kennisgroep om een paar maal per jaar een ‘kijkje in de keuken’ te nemen bij elkaar. Uit de interviews bleek namelijk, dat het ene bedrijf interessante ervaringen heeft opgedaan met het sluiten van de cirkel, terwijl de ander juist meer werk heeft gemaakt van de verbinding met de regio. Bedrijven kunnen dus van elkaars ervaringen leren en zo met elkaar stappen zetten op weg naar circulair produceren en werken.

Industriewater Eerbeek

Industriewater Eerbeek (https://www.rctgelderland.nl/van-afvalwater-naar-grondstof/) is het eerste bedrijf dat de bedrijven een kijkje in de keuken gunt. Het is een prachtig voorbeeld van een initiatief dat de papierfabrieken in Eerbeek al in de jaren zestig van de vorige eeuw namen. Inmiddels is Industriewater Eerbeek volop bezig om de cirkel steeds meer te sluiten, door stoffen uit afvalwater te halen die op een andere plek weer een nuttige grondstof zijn.

Deze eerste bijeenkomst is online, dus het kijkje in de keuken gebeurt ook digitaal. Ben je ook als maakbedrijf actief bezig met duurzaamheid of heb je de ambitie daar meer op in te zetten? Meld je dan aan voor de bijeenkomst:

Bekijk alle resultaten