2 juni: Kijkje in de keuken bij Industriewater Eerbeek

(In plaats van de online bijeenkomst die op 8 april gepland stond, houden we een bijeenkomst bij Industriewater Eerbeek op woensdag 2 juni)

Op 2 juni, van 17.00 tot 20.00 uur, vindt een bijeenkomst plaats voor duurzame bedrijven in de Cleantech Regio. Het afgelopen jaar hebben we tientallen bedrijven gesproken over hoe zij omgaan met afval, energie, maar ook over innovatie, de verbinding met de regio of het personeel. Een weerslag van die interview is geplaatst onze website (Duurzame bedrijven) en ook op de websites van de Cleantech Regio en Ondernemend Cleantech Regio.

Een aantal interviews is terechtgekomen in het boekje ‘Oog voor de omgeving’ dat in december is gepresenteerd. Dit boek en deze interviews vormen de start van een kennisgroep van duurzame bedrijven die een paar maal per jaar een ‘kijkje in de keuken’ nemen bij elkaar. Wat uit de interviews namelijk blijkt, is dat het ene bedrijf interessante ervaringen heeft opgedaan met het sluiten van de cirkel, terwijl de ander juist meer werk heeft gemaakt van de verbinding met de regio. Bedrijven kunnen dus van elkaars ervaringen leren en zo met elkaar stappen zetten op weg naar circulair produceren en werken.

Tijdens de eerste netwerkbijeenkomst, staat Industriewater Eerbeek centraal. Een prachtig voorbeeld van een initiatief dat de papierfabrieken in Eerbeek al in de jaren zestig van de vorige eeuw namen. Inmiddels is Industriewater Eerbeek volop bezig om de cirkel steeds meer te sluiten, door stoffen uit het afvalwater te halen, die op een andere plek weer een nuttige grondstof zijn.

Aanmelden voor netwerkbijeenkomst 2 juni

Dit staat op de agenda

Bekijk alle evenementen