Alle resultaten

Leren werken met cobots

RCT Gelderland brengt ondernemers in contact met elkaar en met kennisinstellingen om hun innovatie verder te ontwikkelen. Dikwijls is een financiële ondersteuning in de vorm van een voucher daarbij nodig. Lees bij 'Resultaten' waar dit toe kan leiden...
SlimAchterhoek

Leren werken met cobots

ULFT – Samen met het CIVON (Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost Nederland) is het RCT in 2017 een cobotpool gestart. In deze pool krijgen maakbedrijven op een laagdrempelige manier de kans met een cobot een experiment te starten in hun bedrijf. Een cobot is een zogenaamde collaborative robot. Een robot die zonder kooi of verdergaande beschermingsmiddelen samenwerkt met de mens.

Vanwege een groot succes faciliteren we het leren werken met cobots nu in verschillende werkvormen:

Cobotpool

In de Achterhoek wordt in een samenwerkingsverband met vier maakbedrijven, het Graafschap College, CIVON en RCT/ACT sinds 13 november 2017 ervaring opgedaan met werken met cobots. Deze eerste samenwerking heeft de naam Cobotpool gekregen. In de pool wordt ervaring opgedaan met een tweetal cobots, waarbij vierdejaars mbo niveau 4 mechatronicastudenten de bedrijven ondersteunen. De haalbaarheidsonderzoeken zijn gepresenteerd aan deelnemende en geïnteresseerde bedrijven. Voor een indruk van de eerste resultaten zie:

Haalbaarheidsonderzoek Cobot

Wij gaan graag met u in gesprek om de haalbaarheid van inzet van een cobot te onderzoeken. Met inzet van uw plaatselijke experts of met in ons netwerk bekende experts onderzoeken we in een periode van 20 weken deze haalbaarheid. Doel van het onderzoek is de overweging een eigen cobot aan te schaffen en effectief in te zetten, te onderbouwen. Eventueel kunnen we hier samenwerken met het plaatselijke onderwijs.

Kennisplatform Cobots

Vanuit de verschillende werkvormen met cobots worden de implementatie- ervaringen gedeeld. De intentie is Gelderland breed een kennissysteem op te zetten waarbij de ervaringen van alle regionale cobot werkvormen gedeeld kunnen worden. Het wordt een zelflerend systeem. Vergelijk het met de wijze waarop beachsurfers over de diverse eilanden via internet de best practices met elkaar delen. Natuurlijk wordt er ook samengewerkt met het fieldlab industriële robotica in Harderwijk. CIVON is beheerder/ faciliteerder van opgedane kennis. RCT legt de benodigde verbindingen.

Heeft u vragen? Neemt u gerust contact op met uw regionale innovatiemakelaar.

Bekijk alle resultaten