Alle resultaten

Maak werk van betekenis

Schoon
Maak werk van betekenis

Maak werk van betekenis

KonnecteD zet zich al ruim vijftig jaar in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit de huidige missie ‘Maak werk van betekenis’ begeleidt KonnecteD mensen zo duurzaam mogelijk naar passend werk . De nadruk daarbij ligt op ontwikkelen en opleiden van werkzoekenden. Dit vraagt om een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Sallcon en Deventer Werktalent zijn onderdeel van KonnecteD.

In het verleden lag de nadruk bij KonnecteD op werkgeverschap. Tot 2015 was Sallcon voor mensen met een zogenoemde WSW-indicatie de plek om aan het werk te gaan. Dat kon binnen de muren van het bedrijf, zoals op de houtafdeling, de montage-afdeling of de verpakken-afdeling. Of via een individuele of groepsdetachering bij externe werkgevers.

Duurzame samenwerking

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 is er veel veranderd. Het uitgangspunt is dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst komen bij reguliere werkgevers. Dit begeleiden naar werk vereist een nauwere samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren zijn veel Deventer bedrijven ingetrokken in het pand van KonnecteD, die werk uitbesteden aan de organisatie of die werkzoekenden in dienst nemen. Daarnaast speelt Deventer Werktalent een belangrijke rol als het gaat om de plaatsing van kandidaten bij reguliere werkgevers.

Duurzame opleiding

De nadruk ligt nu op opleiden en ontwikkelen van werkzoekenden uit de Participatiewet. Een voorbeeld is de werkleerroute Horeca, waarbij werkzoekenden worden opgeleid voor deze sector. Kandidaten werken enkele maanden in het bedrijfsrestaurant van KonnecteD en gaan daarna op stage bij een horecabedrijf in de regio van Deventer. Als ze de werkleerroute met succes afronden ontvangen ze een certificaat dat erkend wordt in de branche.

Duurzame plaatsing

Het mooie van de werkleerroutes is, dat ze aansluiten bij de vraag uit de regionale arbeidsmarkt. In het geval van de werkleerroute Horeca wordt samengewerkt met horecabedrijven uit Deventer die openstaande vacatures hebben, zoals het Postillion Hotel, het IJsselhotel en restaurant Jackies. De kandidaat wordt opgeleid voor een bestaande vacature, waardoor de kans op een goede match, en dus de kans op een duurzame werkplek, groter wordt. Op deze manier worden ook werkleerroutes voor schoonmaak, logistiek en zorg opgezet. Afhankelijk van de vraag uit de markt kunnen daar andere routes bijkomen.

Duurzame duurzaamheid

Naast duurzame arbeidsplekken, draagt KonnecteD ook haar steentje bij aan de verbetering van de duurzaamheid in traditionele zin. Op het dak van de organisatie liggen vijfhonderd zonnepanelen. Hiervoor is de samenwerking met Deventer Energie aangegaan. Via een postcoderoos worden Deventenaren die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen plaatsen, de mogelijkheid geboden te investeren in de panelen van KonnecteD en daarmee ook de opgewekte, groene stroom af te nemen. Daarnaast zijn warmtepompen geplaatst om de productiehallen te verwarmen en te verkoelen en maken medewerkers gebruik van elektrische bedrijfsauto’s. De Stadsdistributie van KonnecteD, om winkels en bedrijven in de binnenstad te bevoorraden, maakt gebruik van elektrisch vrachtvervoer.

Klik hier voor meer interviews met duurzame bedrijven

Bekijk alle resultaten