Internet of Things: sensoren zorgen voor volle silo’s

De mengvoederindustrie staat onder druk. Doordat in Nederland de veestapel kleiner wordt, krimpt de sector. Het antwoord van de mengvoederbedrijven is consolidatie. Fusies, overnames, samenwerking, het zijn de acties die worden ondernomen om in een krimpende markt winstgevend te blijven. Het gevolg van die ontwikkeling is wel dat de mengvoerbedrijven steeds groter worden en verder af komen te staan van de veehouders. En dan is daar GIJS, die ook mengvoer levert, maar dit wel anders aanpakt en daarbij dichter bij de veehouder blijft. 

GIJS is gevestigd in Azewijn, dicht bij de Duitse grens in de gemeente Montferland. Er werken zo’n veertig mensen bij het bedrijf. GIJS levert mengvoer, maar produceert niet. Ze maken gebruik van de overcapaciteit in de markt en laten veevoederbedrijven voor hen produceren. GIJS is meer dan een mengvoerbedrijf. Het is ook een adviesorganisatie. Ze hebben meerdere voedingsexperts in dienst die veehouders kunnen adviseren over het voedsel van koeien, schapen en geiten. Omdat GIJS niet afhankelijk is van eigen productie, kan het bedrijf zich richten op de wensen van de veehouder en opdracht geven voor specifieke productie.

Nu komt het in de mengvoederindustrie veelvuldig voor dat vrachtwagens voer brengen naar de veehouder en dan weer leeg terugrijden. GIJS pakt dit anders aan. Hun klanten zitten vooral in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. Waar ze nu voor zorgen is dat GIJS weet wanneer de vrachtwagens zijn gelost, in welke regio ze dan zitten en op welk moment. Dan nemen ze contact op met de transporteur om hen een retourvracht aan te bieden. Op die manier rijden de vrachtwagens niet meer leeg terug en kan GIJS ze ook een betere prijs in rekening brengen. 

In één opzicht zitten ze logistiek nog met hetzelfde probleem als de mengvoederbedrijven: spoedbestellingen. Het voedsel is op, de silo is leeg. De veehouder belt en er moet direct geleverd worden. De extra kosten van deze bestelling, die vaak met een halflege vrachtwagen wordt bezorgd, komt voor rekening van de leverancier en de extra CO2 uitstoot zorgt voor extra opwarming van de aarde. Kan dat niet anders? 

Ja, dat kan. Inzicht in de voersilo op afstand. Dit is mogelijk door gebruik te maken van slimme technieken. Sensoren geven aan hoe vol de silo nog is. Bovendien worden er tal van data verzameld, waardoor in de nabije toekomst voorspellend vermogen ontstaat. Het mooie is namelijk dat GIJS hierdoor al van tevoren weet wanneer de silo ongeveer leeg raakt en daar bij het leveren rekening mee kan houden. De vrachtwagens die gaan rijden, kun je daardoor veel beter opvullen, door bestellingen te combineren, zodat het transport efficiënter en met minder CO2 uitstoot uitgevoerd kan worden. Een belangrijk ander voordeel is dat de spoedbestellingen hierdoor uiteindelijk verdwijnen. 

Een mooi plan maar niet zomaar realiteit. De innovatiemakelaar van RCT Gelderland ondersteunt het plan door samen met OostNL een digitaliseringsvoucher beschikbaar te stellen. Ook verbindt hij GIJS met Teneo en Flexyz. Twee IT-bedrijven, die worden ingeschakeld om de benodigde sensoren en IT-voorzieningen te leveren. Inmiddels zijn dertig silo’s uitgerust met sensoren. Data worden verzameld en er wordt proefgedraaid. Op basis hiervan wordt dit najaar beslist of de nieuwe IT-aanpak gaat werken. Is dit het geval dan wordt het nieuwe, innovatieve, systeem in 2024 operationeel. “We helpen op deze manier onze klanten op een wat andere wijze dan in de sector gebruikelijk is, maar ja, van een rebel in de markt mag je dat verwachten,” stelt directeur Eric Reefhuis.

Bekijk alle resultaten