Alle resultaten

Nijha zet mensen in beweging

Schoon
Nijha zet mensen in beweging

Nijha zet mensen in beweging

Bijna honderd jaar geleden heeft ondernemer Nijenhuis in Harfsen Nijha opgericht, destijds voor de constructie van landbouwvoertuigen. De vraag van een nabij gelegen restaurant voor een draaimolen leidde tot een focus hierop. Anno nu is Nijha een vooruitstrevende producent van gym- en speeltuintoestellen in Nederland. De ruim honderd medewerkers zetten zich elke dag in om mensen in beweging te zetten.

Binnen en buiten sporten

Nu al sporten en bewegen zo’n drie miljoen Nederlanders, binnen óf buiten, wekelijks met toestellen bedacht en gefabriceerd door Nijha in Lochem. Naast sportaccommodaties richt Nijha ook scholen, zorgcentra, buurten en wijken in.  Het biedt daarvoor een totaalaanpak. Werd het bedrijf voorheen pas betrokken wanneer de toestellen besteld moesten worden, tegenwoordig ontwerpt Nijha met de klant het allereerste idee en werkt dat tot en met de realisatie en de nazorg uit. Met de ontwerpen wordt vervolgens een ‘wijksafari’ georganiseerd voor de  inwoners en vooral de kinderen. Eric Spiegelenberg van het Nijha Expertisecentrum: “De gebruikers actief betrekken maakt onze aanpak anders dan die van onze collega’s. Zo hebben we onlangs in Leeuwarden de jeugd niet alleen betrokken bij de ontwerpen, maar ook bij de plaatsingen. Het schilderwerk van de toestellen werd door hen gedaan, met als resultaat dat het ‘hun’ speeltuin is, wat leidt tot een veel actiever gebruik en minder vandalisme.”

Duurzaam meegroeiconcept

Een gemiddeld speeltuintoestel gaat ongeveer vijf jaar mee, daarna zijn de kinderen er uitgegroeid en hebben ze behoefte aan andere. Omdat de levensduur veel langer is, heeft Nijha het Essentia-programma ontwikkeld.  

Essentia is de 100 procent circulaire lijn waarbij duurzaamheid centraal staat. Deze lijn, met acht verschillende toestellen, kent een inruilgarantie. Bij de ontwikkeling is behalve voor speelwaarde gekozen voor materialen die optimaal te hergebruiken zijn. De basis is staal, natuurlijk en 100 procent herbruikbaar. Dit alles met maar één doel: hergebruik mogelijk maken. Bij de Essentia-speeltoestellen kan worden gekozen voor een PlayCycle-certificaat. Hiermee garandeert Nijha dat het speeltoestel ook na vijf of na tien jaar nog geld waard is. Nijha biedt respectievelijk 30 of 10 procent van de aanschafwaarde retour, waarbij gegarandeerd wordt dat alle materialen op de juiste wijze worden hergebruikt.  

Het voordeel van dit programma is dat de toestellen meegroeien met de kinderen in de wijk en de “oude” toestellen verhuizen naar een jongere wijk. Nijha loopt hiermee voorop in de branche. “We gaan van bezit naar gebruik van speeltoestellen. Daarin zijn we koploper.” Hierbij is ook samenwerking gezocht met zes collega-speeltuininrichters. Door gezamenlijke afspraken over het aanbrengen van grondpotten en de onderlinge afstand hier tussen, kunnen de leeftijdsgebonden speeltoestellen makkelijk worden geplaatst en verplaatst. Het dure grondwerk is dan niet meer nodig en spelen in de wijk wordt zo goedkoper en toegankelijker.

Erik Spiegelenberg van Nijha in Lochem met de bal van hergebruikte grondstoffen.

Duurzaam produceren

Bij elk product dat wordt gefabriceerd, kijkt Nijha naar de duurzaamheid. Zo ziet een springkast er al tachtig jaar hetzelfde uit. Deze kast uit duurzaam geproduceerd hout maken helpt natuurlijk in het kader van duurzaamheid, maar kritisch kijken of zo’n kast wel het beste aansluit bij het (toekomstig) gebruik is minstens zo belangrijk. Vanuit die optiek ontwikkelde Nijha al in de jaren tachtig van de vorige eeuw combiframes uit gerecycled aluminium. Als er in een zaal veel wordt ‘gebouwd’, dan heeft een springkast erg veel te lijden en past een combiframe beter bij het gebruik. Zo’n combiframe gaat gemiddeld twee tot vier jaar langer mee dan een springkast. Dan levert dit niet alleen een praktisch en financieel voordeel op, maar wordt ook het milieu minder belast.

Met partners

Naast de eigen duurzame productie is Nijha ook bezig duurzame productie met leveranciers in gang te zetten. Spiegelenberg geeft daarbij een mooi voorbeeld: “In Nederland worden jaarlijks meer dan twee miljoen kunststof ballen weggegooid. Dit zorgt voor 600.000 kilo afval en bijna 1.000 ton aan Co2-uitstoot. Nijha zamelt nu plastic ballen in, shreddert deze en bij de fabricage van nieuwe ballen bij de leverancier wordt dit granulaat hergebruikt”.  

Ook maakt een lokale ondernemer van het leer van ingenomen tweedehands springkastentassen . Dit varieert van handtassen tot sporttassen. Nijha heeft de MVO prestatieladder geïmplementeerd en opgenomen in het managementsysteem.

Toekomst

Nijha loopt voorop met duurzaamheid en ook in het actief na- en meedenken hoe sport en spelen in concepten met elkaar te vermengen. Dit slaat goed aan in de markt. Reden waarom Nijha nieuwbouwplannen heeft voor een grotere locatie in Lochem. Gesprekken met de gemeente lopen hierover. In het nieuwe pand zal duurzaamheid qua energieverbruik en -opwekking ook centraal komen te staan.

“We gaan van bezit naar gebruik van speeltoestellen. Daarin zijn we koploper”

Erik Spiegelenberg

Klik hier voor meer interviews met duurzame bedrijven

Bekijk alle resultaten