Alle resultaten

Ondernemers in gesprek over toepassing Sustainable Development Goals

Audit en certificering Sustainable Development Goals voor mkb-ondernemers.
Samenwerking
Ondernemers in gesprek over toepassing Sustainable Development Goals

Ondernemers in gesprek over toepassing Sustainable Development Goals

De wereldwijde Sustainable Development Goals: voor sommige ondernemers is het gesneden koek, anderen zoeken naar mogelijkheden hun MVO-beleid te koppelen aan deze doelen. Het Keurmerk Sociale Onderneming (KSO) wil met inzet van de Global Goals Monitor mkb-ondernemers ondersteunen met het vormgeven en monitoren van MVO-beleid.

Tijdens de RCT Gelderland Experttafel op dinsdag 12 januari gaf André Visser een presentatie over het ontstaan van het keurmerk en de Global Goals Monitor (GGM) als tool. In Nederland is het keurmerk hard op weg om de standaard te worden. Daarom zoekt KSO bedrijven die pilots willen draaien met de GGM en hun kennis en ervaring willen delen met andere ondernemers. Met als doel de GGM verder te ontwikkelen, wat inzet in het brede bedrijfsleven mogelijk maakt.

Experttafel Global Goals

Daarbij vormt het behalen van een keurmerk door certificering voor de initiatiefnemers slechts de eerste stap naar een duurzaam en sociaal-maatschappelijk organisatiebeleid. Er wordt samengewerkt met onder andere lokale ondernemersverenigingen en gemeenten om steeds meer bedrijven aan te sporen aan de slag te gaan met hun positie op het maatschappelijke speelveld. Daarnaast worden de bedrijven zelf door KSO als de belangrijkste partners gezien: door middel van regionale of branche- en keten-specifieke kennisdeling kan er meer impact gemaakt worden voor een socialere en schonere wereld.

Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst vertelden Marcel de Waal (Mondial Movers) en Gerard Geijtenbeek (Roldo Rent) hoe zij de GGM in hun organisatie inzetten. Mondial Movers zet de tool met name in om het lokale sociale beleid van de 19 dochterondernemingen te kaderen en monitoren. Roldo Rent geeft aan dat hun MVO-beleid vooral het uitgangspunt ‘milieu’ had en door de inzet van de GGM nu óók de mens als uitgangspunt wordt genomen.

Vraagstukken tijdens de subsessies welke volgden na de presentaties:

  • Hoe worden de SDG’s specifiek toegepast binnen de GGM too?
  • Hoe kan de inzet van de tool actie bij bedrijven te weeg brengen?
  • Hoe sluit de tool aan op bestaande (internationale) keurmerken zoals de RBA en Code of Conduct (FIRA)?
  • Hoe kan de GGM bijdragen aan het monitoren van bestaand MVO-beleid?
  • Hoe integreert de GGM binnen bedrijven/projecten die vanuit systeemdenken worden opgezet?
  • Hoe helpt de GGM bij het naar buiten brengen van het (sociale) DNA van een onderneming?
  • Hoe blijft het keurmerk up-to-date en wordt actie en groei op doelstellingen gestimuleerd?

Ondernemers die aan de slag willen met de Global Goals Monitor of meer willen weten over het onderwerp kunnen contact opnemen met innovatiemakelaar Sina Salim.

Deze Experttafel is een project binnen de Strategische Agenda van Regio Foodvalley en wordt mede mogelijk gemaakt door RCT Gelderland, Provincie Gelderland, Regio Foodvalley, VNO-NCW VeluweVallei en Federatie Ondernemerskringen Valleiregio.

Bekijk alle resultaten