(On)Opvallend: iCr3ate

We rijden er langs, zonder dat we er vaak bij stilstaan: bedrijventerreinen. We zien een hal, een logo, een kantoor en dat is het. Onopvallend dus, maar niet zelden zijn die bedrijven binnen hun branche juist opvallend. Om die reden kijken we in deze rubriek achter de puien van de bedrijven en laten we de ondernemers aan het woord. Vermoedelijk zul je het, na lezing van de artikelen, met ons eens zijn: achter die gevels gebeuren de mooiste dingen. Dit keer stappen we binnen bij iCr3ate.

Computer vision voor het brede mkbManfred van Voort van iCr3ate met Computer Vision camera

Het analyseren en slim interpreteren van camerabeelden: dat is computer vision. Ontwikkelingen rondom deze technologie volgen elkaar in razend tempo op. Alleen welke kansen biedt het voor de industrie? Dat is het vraagstuk waar iCR3ATE Digital Makers Lab uit Ede zich, met kennis- en ontwikkelpartners, over buigt. Het doel? Een slimme camera oplossing met ontwikkelomgeving waarin het mkb zelf toepassingen kan inrichten.

Drive om te innoveren

“We merken dat bij het klein mkb een enorme drive zit om te vernieuwen”, vertelt Manfred van der Voort, oprichter van iCr3ate. “Vaak barsten ondernemers van het innovatief vermogen, maar missen ze een belangrijke factor: dankzij de kenniseconomie in Nederland hebben veel bedrijven geen werkplaatsen meer.” Daar speelt Van Voort op in. In de werkplaats in Ede ontwikkelen ze al vier jaar prototypes van slimme producten voor mkb ondernemers.

Onder de noemer ‘professionele knutselaars’ gaat het bedrijf met een idee van een mkb’er of individuele uitvinder aan de slag, bij voorkeur met de opdrachtgever in co-creatie. “Je merkt dat de stap van idee naar realisatie lastig wordt gevonden. Een bedrijf mist vaak de executiekracht om het idee om te zetten in iets tastbaars.” zegt Van Voort. Dat is waar het lab van iCr3ate uitkomst biedt met rapid prototyping: binnen zes weken wordt een idee omgezet naar een tastbaar prototype, bestaande uit software, elektronica en 3D-printing.

Slimme camera’s in de industrie

Een van de technologieën waar Van Voort zijn pijlen de komende jaren op wil richten is computer vision. Hij vervolgt: “Gezichtsherkenning is een van de bekendste toepassingen. Maar computer vision is veel meer dan dat. De camera is slechts een klein deel van de oplossing, de onderliggende software bepaalt de uiteindelijke toepassing.” Daarom werkt hij aan een slimme camera oplossing waar de mkb ondernemer zelf mee aan de slag kan. In samenwerking met o.a. Hogeschool Utrecht en de HAN wordt momenteel een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De onderzoeksgroep zoekt partners uit de industrie die met dit thema aan de slag willen.

Een praktijkvoorbeeld waar iCr3ate op dit moment aan werkt is de toepassing van computer vision bij schoorsteenbrand detectie. Van Voort: “Hiervoor wordt meestal gedacht aan temperatuurmeting of rookdetectie. De uitdaging hiervan is dat bij brand de meetapparatuur vaak schade oploopt en destructief is. Bij vuur is er natuurlijk niet alleen rook, maar ook vlammen. We onderzoeken hoe je met een camera, buiten de schoorsteen, vlammen kan detecteren.”

Vanuit het Makerslab, het technische experimenteer-lab van het Technova College, werkt iCr3ate met een klein team en een flexibele schil van freelancers aan innovatieve prototypes voor ondernemers.

 

Voor diverse projecten werkt iCr3ate met onze innovatiemakelaar Sina Salim. Hij helpt ondernemers in contact te komen met de juiste kennisleveranciers of partijen die kunnen helpen met funding van projecten in Gelderland. Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Sina.

Bekijk alle nieuwsitems