(On)Opvallend: Van West Koeltechniek

We rijden er langs, zonder dat we er vaak bij stilstaan: bedrijventerreinen. We zien een hal, een logo, een kantoor en dat is het. Onopvallend dus, maar niet zelden zijn die bedrijven binnen hun branche juist opvallend. Om die reden kijken we in deze rubriek achter de puien van de bedrijven en laten we de ondernemers aan het woord. Vermoedelijk zul je het, na lezing van de artikelen, met ons eens zijn: achter die gevels gebeuren de mooiste dingen. 

Aan de A28, ter hoogte van ’t Harde, vind je Van West Koeltechniek. Al 95 jaar houdt dit bedrijf zich bezig met het ontwikkelen en produceren van koeltechniek. Sinds 1998 vindt de ontwikkeling en productie plaats op deze locatie. Het afgelopen jaar is er veel gebeurd: door de implementatie van LEAN kon de productie flink opgeschaald worden.

Van batches naar one-piece-flow

“Een aantal jaren geleden hebben we het batchprincipe ingevoerd in ons productieproces”, vertelt bedrijfsleider Jurriën Dekker. “De productie liep goed, maar we merkten dat we veel dubbele handelingen uitvoerden. We kwamen tot de conclusie dat het produceren van batches niet efficiënt genoeg was en dat het problemen gaf bij de doorberekening van productiekosten.”

Een ontmoeting met Marieke op de Weegh van RCT Gelderland zette het bedrijf aan het denken. “Samen zijn we gaan kijken hoe we het proces konden verbeteren”, vervolgt Jurriën. “We zijn een kleine organisatie en hebben vanaf het begin alle medewerkers betrokken bij het innovatietraject. Een traject als deze onderbreekt het productieproces: dat voelt niet direct goed maar is wel nodig om verder te komen.” Maar het resultaat liegt er niet om: het vernieuwde productieproces, uitgaande van het one-piece-flow-principe, heeft de productietijd van bepaalde koelers weten te halveren.

Efficiëntieslag met hulp van procescoach

De afgelopen jaren heeft het bedrijf niet stilgezeten en veel verbeteringen in het proces doorgevoerd. “Het afgelopen jaar hebben we daarop een verdiepingsslag gemaakt”, vervolgt Jurriën. Hiervoor is de hulp in geschakeld van procescoach Bas van den Brink. “Om te kunnen verbeteren heb je de juiste tools nodig. Als kleine organisatie hebben we niet alle kennis in huis en daarom hebben we samen met Bas een analyse van het huidige proces gemaakt.” Een speciale productielijn werd opgesteld en alle handelingen voor de bouw van een product werden uitgevoerd en opgeschreven.

Jurriën Dekker, bedrijfsleider bij Van West Koeltechniek.

Jurriën Dekker, bedrijfsleider bij Van West Koeltechniek.

“Door elke stap letterlijk te benoemen en op te schrijven ontdekten we waar het proces goed en minder goed liep. Op basis daarvan hebben we de meest optimale flow bepaald”, vertelt Jurriën. Er wordt gekozen voor een productieopstelling met drie stations. Elke medewerkers voert de specifieke handelingen van het station uit, waarna het product doorgaat naar het volgende station. “Voor sommige producten heeft dit een halvering van de productietijd opgeleverd. De efficiëntere productie scheelt niet alleen tijd, maar ook voorraad. Daar waar we eerder een flinke buffer op voorraad hielden, kunnen we nu vanwege de snelle productie een kleinere voorraad hanteren.”

Bekijk de website van Van West Koeltechniek

Terug naar Update 1 – februari 2019

Bekijk alle nieuwsitems