Alle resultaten

Omslag naar duurzaamheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Schoon
Omslag naar duurzaamheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Omslag naar duurzaamheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Meer aandacht voor duurzaamheid in de installatiebranche vraagt om goede voorbeelden en samenwerken met lef. Dat zegt Erik Spijkerman van Oosterberg. “We dragen als branche de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een omslag. Mét de leverancier en installateur hebben we de taak om bewustwording en vraag naar duurzame producten te creëren.” 

Goede voorbeeld 

Dat begint volgens Spijkerman met het goede voorbeeld geven. “We volgen alle ontwikkelingen in de elektrowereld op de voet en kijken vervolgens als eerste naar onze eigen panden. Anderhalf jaar geleden hebben we op ons distributiecentrum op de Ecofactorij 2100 zonnepanelen geplaatst. De opgewekte stroom die we niet zelf gebruiken, wordt via de lokale energiecoöperatie geleverd aan huishoudens in Apeldoorn.”

Traditionele branche

Duurzame technologieën en producten ontwikkelen zich de afgelopen jaren razendsnel. De doorvertaling en toepassing binnen de installatiebranche lopen volgens Spijkerman achter. “Nog niet iedereen is even enthousiast over duurzame installaties en er zijn relatief veel conservatieve spelers. Het is onze uitdaging ook hen te motiveren.” 

Hij ziet dit als een taak voor de gehele branche. “De installateur was in het verleden altijd de onderaannemer maar tegenwoordig heeft hij een veel groter aandeel in het bouwproces. Zijn rol is echter nog niet evenredig mee veranderd. Samen met de leverancier en installateur hebben we de taak om bewustwording en vraag naar duurzame producten te creëren.” Dit doet Oosterberg door onder andere meer inzicht te geven in de duurzaamheid van producten. Op initiatief van Raab Karcher is daarvoor duurzaamheidslabel Greenworks in het leven geroepen waarin ook collega groothandel Wasco participeert.

Samenwerken

Toen Oosterberg een aantal jaren geleden onderzoek deed naar duurzaamheid in de installatiebranche kwam het in contact met het duurzaamheidslabel Greenworks. “Zo’n 65 procent van onze orders wordt online geplaatst. In onze zoektocht naar hoe we klanten kunnen beïnvloeden duurzaam te kiezen was het een logische stap aan te haken bij het Greenworks-keurmerk. We zijn partner geworden van het duurzaamheidslabel en inmiddels laat een deel van onze leveranciers hun producten volgens het label keuren”, vervolgt Spijkerman.

Ook op andere vlakken zoekt de groothandel concullega’s op. Bijvoorbeeld op het gebied van transport. “Binnenstedelijk bouwen betekent vaak kleine locaties. Om de bouw voor elkaar te krijgen zijn veel transportbewegingen nodig. Door samen te werken, ook met je concurrenten, kan dit efficiënter worden ingericht. Door als hub te fungeren en ook materialen van de concurrent mee te nemen in een zending kunnen bewegingen beperkt blijven.” Volgens Spijkerman is niet iedereen in de branche al zover: “Wij zetten deuren open en hebben het lef met alle partijen aan tafel te gaan.”

Investeren in omgeving

Het onderwijs speelt een belangrijke rol in bewustwording over duurzaamheid en daar wil Oosterberg aan bijdragen. “We focussen ons niet alleen op het mbo en hoger onderwijs, maar ook nadrukkelijk op het basisonderwijs. In de jonge jaren van een kind wordt al bepaald of het de alfa- of bètakant ontwikkelt”, vertelt Spijkerman. Het bedrijf werkt mee aan lespakketten om kinderen te laten kennismaken met techniek en de onderwijzers te ondersteunen bij het techniekonderwijs. 

Als landelijke speler is het volgens Spijkerman van belang om de directe omgeving niet te vergeten. Hij sluit af: “Onlangs hadden we een bijeenkomst met bedrijven uit de buurt. Eenmaal in gesprek besef je dat je niet iedereen zo goed kent als je denkt. De wethouder wil aan de slag met meer zonnepanelen op ons bedrijventerrein. Tijdens de bijeenkomst werden al snel verbindingen gelegd en momenteel kijken we hoe we dit gezamenlijk kunnen oppakken.”

Klik hier voor meer interviews met duurzame bedrijven

Bekijk alle resultaten