Alle resultaten

Personeel is eigenaar van Deventer onderneming

Schoon
Personeel is eigenaar van Deventer onderneming

Personeel is eigenaar van Deventer onderneming

VDR is een bouwonderneming, gespecialiseerd in industriële bedrijfshuisvesting. Met 55 personeelsleden wordt ruim zestig miljoen euro omzet gerealiseerd. Algemeen directeur Luc Baltus: “Zo’n hoge omzet per werknemer is in de bouw redelijk uitzonderlijk. Door focus hebben we veel processen gestandaardiseerd en zijn we in staat om snel en foutloos te ontwerpen en bouwen. We leveren tegen scherpe prijzen, terwijl onze marge ook goed is. We groeien flink en we zijn trots op de FD Gazellen Award die we eind 2018 en eind 2019 mochten ontvangen als een van de snelst groeiende bedrijven van Nederland.

De letters VDR in de bedrijfsnaam verwijzen naar Van de Raadt. Deze oud-eigenaar maakte het inmiddels meer dan honderd jaar oude bedrijf groot. De gedreven visionair droeg bij zijn pensioen de onderneming in de vorm van een stichting over aan de werknemers. De stichting beheert de aandelen van het bedrijf, waarbij de continuïteit van de onderneming belangrijker is dan korte termijn winstmaximalisatie. Het grootste gedeelte van de winst gaat naar het bedrijfsvermogen, een gedeelte wordt als winstgratificatie uitgekeerd aan het personeel. Daarnaast wordt een deel van de winst gespaard in het fonds Duurzame Inzetbaarheid en komt een deel ten goede van het eigen sociaalfonds. De eigendomsstructuur en deze sociale insteek van het bedrijf, versterken de grote betrokkenheid van de medewerkers bij hun “eigen” onderneming. 

Duurzaam en circulair bouwen met Nexteria

De technologische ontwikkelingen gaan tegenwoordig zo snel, dat nu niet te voorspellen is hoe lang een gebouw zijn huidige functie kan blijven behouden. Bij functieverlies ligt de “sloopoplossing” op de loer. Met de traditionele bouwmethodieken betekent dit een geweldig verlies aan grondstofwaarde.

Baltus: “Wat zou het dan handig zijn als we een gebouw kunnen neerzetten dat aan het eind van zijn gebruiksduur snel en efficiënt te demonteren is en waarvan de materialen direct, bij minimale materiaaldevaluatie, hergebruikt kunnen worden. Eventueel restafval moet dan weer terug in de circulaire keten kunnen. Vanuit die gedachte zijn we in 2016 gestart met een eigen startup onder de naam Nexteria.”

Luc Baltus, VDR Bouwgroep

De opdracht werd een pilot bedrijfshal die volledig remontabel dan wel recyclebaar is, met een zo laag mogelijke footprint. Ook moest het gebouw, behoudens het water voor consumptie, volledig zelfvoorzienend en energieneutraal worden. “Het resultaat van een samenwerking met 14 partners, staat op het terrein van VDR: de eerste circulair gebouwde bedrijfshal van Nederland. Vol technologische bouwinnovaties. Aan het eind van de gebruiksduur, over zo’n 25 jaar, wordt het gebouw gedemonteerd. De afkomende materialen worden hergebruikt of gerecycled. Wat rest is een minimale footprint en een locatie die weer bruikbaar is voor een nieuwe toepassing of bestemming.”  Baltus gelooft in de toekomst voor Nexteria: “We merken bij onze opdrachtgevers steeds meer vraag naar circulaire oplossingen. Met Nexteria zetten wij echt de volgende stap in duurzaam en circulair bouwen. Nu al kunnen we de bij Nexteria opgedane technieken en kennis toepassen bij de reguliere projecten van VDR.”

“We merken bij onze opdrachtgevers steeds meer vraag naar circulaire oplossingen”

Luc Baltus

 

Klik hier voor meer interviews met duurzame bedrijven

Bekijk alle resultaten