Alle resultaten

Van leverancier tot adviseur in duurzaamheid

Schoon
Van leverancier tot adviseur in duurzaamheid

Van leverancier tot adviseur in duurzaamheid

De afgelopen jaren heeft bouwmaterialenleverancier Raab Karcher het aandeel van materialen en producten met een duurzaamheidslabel zien toenemen tot 43 procent. Gerhard Hospers, adjunct-directeur Greenworks bij Raab Karcher, merkt dat opdrachtgevers hogere eisen stellen en afnemers duurzamer inkopen. “Echter, bewustwording is bij alle partijen volop nodig. Wij zien het als onze taak om naast consument en bouwbedrijf ook de leverancier te overtuigen van de meerwaarde van duurzaam bouwmateriaal.” 

Keuzes makkelijk maken

Volgens Hospers begint het bij alles met het wegnemen van aannames. “Vaak wordt gedacht dat duurzaam bouwmateriaal hogere kosten met zich meebrengt en moeilijker toe te passen is. Tijdens de trainingen in onze Greenworks Academy laten we zien dat deze aannames niet kloppen.” Al in 2009 startte het bedrijf met het inzichtelijk maken van duurzame producten. In samenwerking met de Rijksoverheid is het Greenworks duurzaamheidslabel ontwikkeld. Met dit keurmerk wil het bedrijf keuzes vergemakkelijken voor de aannemer. 

Producten worden getoetst op tien verschillende kenmerken. In 2017 is het keurmerk uitgebreid met een vijftal comfortkenmerken. “In de afgelopen jaren merkten we dat opdrachtgevers steeds vaker focussen op comfort. Daarom toetsen we producten naast het duurzaamheidsaspect, zoals bijvoorbeeld de herkomst van grondstoffen en de recyclebaarheid, ook op comfortkenmerken.” Hierbij valt te denken aan geluidswering en de bijdrage aan luchtkwaliteit.

Verschuiving naar adviseursrol

Daar waar Raab Karcher gestart is puur als leverancier van materialen en producten, zien ze hun rol nu breder. “Een aannemer vraagt van ons naast levering van goederen steeds vaker een uitgebreid advies. Daarom hebben we volop ingezet op kennisdeling. We organiseren binnen onze Greenworks Academy trainingen en seminars over producten en toepassingen. Met deze vorm van kennisdeling stimuleren we de branche om met duurzame producten aan de slag te gaan.” aldus Hospers. 

Kennisdelen beperkt zich volgens Hospers niet tot de aannemers. Hij vervolgt: “We geven ook trainingen aan gemeenten. Zij gebruiken het als ondersteuning bij de doorvertaling van hun duurzame ambities.” Ook aan de kant van leveranciers verandert de rol. “Leveranciers die goed scoren op de Greenworks-kenmerken krijgen een grotere rol in ons assortiment. Hiermee dagen we alle leveranciers uit om ermee aan de slag te gaan.” De groene strategie komt onder andere voort uit het beleid van het 350-jarige moederbedrijf Saint-Gobain. Vanuit het concern is als doel gesteld dat elk product dat wordt verkocht, positief moet bijdragen aan mens en milieu. 

Duurzaam bouwen essentieel

Met vestigingen door heel Nederland ziet Raab Karcher veel kansen zelf ook een steentje bij te dragen aan het milieu. “Een van de strategische pijlers is logistiek. We willen met zo min mogelijk transportbewegingen de klant voorzien van materiaal. Dat vullen we aan met ons concept Take-it bag: restmateriaal, ook wat niet bij ons is gekocht, nemen we mee terug”, vertelt Hospers. Vanuit de opslag wordt het vervoerd naar diverse recyclingbedrijven. “Het levert voordeel op aan alle kanten: minder transportbewegingen op de bouwplaats, minder kosten voor de klant, minder CO2-uitstoot en beter hergebruik van grondstoffen.”

Volgens Hospers is investeren in duurzaamheid essentieel voor de branche. “De bouwwereld ontwikkelt zich enorm. Momenteel is het zo druk dat de focus op duurzaamheid bij sommige partijen vervaagt. De vraag bij opdrachtgevers neemt echter onverminderd toe. Onze ambitie is om alle partijen de meerwaarde en toekomstbestendigheid van duurzaam bouwen te laten zien. Het biedt oplossing in goede én slechte tijden.”

“Onze ambitie is om alle partijen de meerwaarde en toekomstbestendigheid van duurzaam bouwen te laten zien. Het biedt oplossing in goede én slechte tijden”

Gerhard Hospers, Raab Karcher

Klik hier voor meer interviews met duurzame bedrijven

Bekijk alle resultaten