Alle resultaten

Simulatie van de 1,5m economie

Inzicht in uitdaging en oplossingen door middel van simulatie.
Samenwerking
Simulatie van de 1,5m economie

Simulatie van de 1,5m economie

In de industrie wordt data steeds belangrijker. Bedrijven genereren veel data, maar de stap naar data omzetten tot waardevolle informatie waar je wat mee kunt is vaak nog een uitdaging. Tijdens de Experttafel over simulatie op woensdag 13 mei gaf Bram de Vrught van QING Groep een presentatie. “Zelfs met een kleine hoeveelheid data kun je al eerste stappen in kan zetten.”

Inzicht en onderbouwing
Bram vertelt: “Het digitale simuleren van de bestaande situatie biedt heel veel mogelijkheden om scenario’s uit te werken. Deze geven vervolgens inzicht om keuzes te maken. Met simulatie kan binnen de organisatie onderbouwd worden waarom bepaalde beslissingen genomen worden. Het treedt op als bewijsvoering, maar daarnaast ook als middel om uitleg te geven en mensen mee te nemen in besluitvorming of implementatie. Daarnaast zorgt het voor meer betrokkenheid en betere acceptatie.”

Presentatie QING

1,5 meter uitdagingen
Volgens Bram is simulatie een ideale tool om de uitdagingen rondom de 1,5 meter samenleving in kaart te brengen.”Er spelen momenteel veel vragen. Hoe maak je een veilige omgeving voor medewerkers? Hoe benut je de beschikbare ruimte op de juiste manier? Welke uitdagingen kom ik tegen en welke oplossingen kan ik daarvoor ontwikkelen?”. Allemaal ‘wat als’ vragen en scenario’s.

Als voorbeeld wordt de eerste mondmasker fabriek in Nederland besproken, die de afgelopen weken is opgezet. Bram: “Vanuit QING hebben we onze expertise kunnen leveren bij het inrichten van de productieruimtes. Op basis van aannames in simulaties is de fabriek ingericht. De komende weken start de producties en vervangen we de aannames door daadwerkelijk gegenereerde data. Aan de hand daarvan wordt de fabriek verder ingericht en doorontwikkeld.”

Langetermijnvisie
Bram ziet de inzet van simulatie als onderdeel van de langetermijnvisie van een bedrijf. “Het biedt inzicht in structurele voordelen. Tijdens de huidige COVID-19 crisis worden we gedwongen op een andere manier naar onze processen te kijken. Het is een kans om nu niet alleen aan deze hobbel te werken, maar te zorgen dat je langdurig profijt kan behalen en procesverbeteringen kan blijven doorvoeren. Simulatie biedt daarbij een stappenplan: begin klein en bouw vanuit de quick wins verder uit met technologie.”

Deze Experttafel is een project binnen de Strategische Agenda van Regio Foodvalley en wordt mede mogelijk gemaakt door RCT Gelderland, Provincie Gelderland, Regio Foodvalley, VNO-NCW VeluweVallei en Federatie Ondernemerskringen Valleiregio.

Bekijk alle resultaten